Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Židovské komunitné múzeum
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne. Stála expozícia Židia v Bratislave a ich dedičstvo je inštalovaná na prvom poschodí synagógy, ktorá dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Výstava Znovuobjavené dedičstvo je venovaná 90. výročiu postavenia budovy synagógy. Múzeum je otvorené počas letnej turistickej sezóny. V Bratislave pôsobí tiež štátne Múzeum židovskej kultúry, ktoré je špecializovaným múzeom Slovenského národného múzea. [1]
 

Synagóga na Heydukovej ulici je sakrálny priestor, miesto židovských bohoslužieb. Pravidelné bohoslužby (ortodoxné) sa konajú na Šabat a židovské sviatky. Pri návšteve synagógy je mimoriadne vhodné, aby mali návštevníci na sebe dôstojný odev. U mužov sa vyžaduje pokrývka hlavy (čiapka alebo klobúk), krátke nohavice sú nevhodné. Ženy musia mať dlhú sukňu alebo nohavice a zakryté ramená. [2]
 


 

Bratislava - Ortodoxná synagóga (Heydukova ulica 11)

Expozície
Židovské komunitné múzeum ponúka návštevníkom stálu expozíciu Bratislavskí židia a ich kultúrne dedičstvo, ktorá je prehliadkou desiatkami najvzácnejších artefakov viažucich sa na dôležité míľniky v histórii a súčasnosti komunity. Verejnosti predstavuje židovské sviatky a tradície. [3]
 

Medzi unikátne predmety v stálej expozícii patrí napríklad pamätná tabuľa s obrazom požiaru Bratislavského hradu z roku 1811, ktorý sa rozšíril aj na židovskú nemocnicu či vzácna fotografia študentov bratislavskej rabínskej školy - ješivy. Návštevníci môžu obdivovať aj liturgické textilné predmety ako napríklad plášte na zvitky Tóry či oponu pre svätostánok, v ktorom je uložená Tóra. Pýchou bratislavskej zbierky sú aj ozdobné nástavce na Tóru od židovského zlatníka Frederika Beckera staršieho zo začiatku 19. storočia. Výnimočnosťou zaujmú vzácne tabule Desatora, ktoré kedysi zdobili fasádu zbúranej synagógy na Rybnom námestí. Nechýbajú ani krásne starožitné pozlátené či strieborné svietniky na sviatky Šabat či Chanuka, vzácny exemplár daňových zápisov židovskej obce z 18. storočia a ďalšie rituálne predmety s umeleckým stvárnením. Tragický osud židovskej komunity pripomína pamätná stena holokaustu, na ktorej sú umelecky stvárnené mená bratislavských židovských rodín z roku 1940, predtým, ako sa začalo s ich vysťahovaním a deportáciami do koncentračných táborov. Výstavným objektom je aj samotná budova synagógy, ktorá ako jediná v Bratislave stále slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Po prvý raz sa otvára verejnosti. Synagóga, postavená v rokoch 1923 – 1926, patrí k najzaujímavejším stavbám medzivojnového obdobia v Bratislave. [4]
 

Medzi vystavenými predmetmi sú najmä judaiká zo zbierky Eugena Bárkánya, ktorý v prvej polovici 20. storočia založil prvé židovské múzeum v Prešove. To však druhú svetovú vojnu neprežilo. V roku 1955 sa Bárkány presťahoval do Bratislavy, kde opäť začal v zbieraní židovských predmetov. Túžil otvoriť židovské múzeum v synagóge na bratislavskom Rybnom námestí. V roku 1969 ju však komunistický režim zbúral. Múzeum zároveň vzdáva hold Bárkányovi, ktorý celú túto zbierku roky budoval. Sen sa mu takto splnil. [5]

Kontakt
Židovské komunitné múzeum
Kozia 18
814 47 Bratislava

Otváracie hodiny
piatok 10:00 - 16:00
nedeľa 10:00 - 16:00

Múzeum je otvorené od 20. mája do 9. októbra / okrem židovských sviatkov.
Prístup
Heydukova 11 - 13
Fotogaléria
Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 6/2015Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014Bratislava - Židovské komunitné múzeum foto © Hana Farkašová 12/2014
Poznámky
[1 - 5] www.synagogue.sk (1.2.2016)
Bibliografia
BORSKÝ, Maroš: Židovské komunitné múzeum v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 10 - 12.
www. synagogue.sk
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk