Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brezovica - Kostol Návštevy Panny Márie u Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brezovica, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1882 – 1884. Na južnej fasáde je socha Piety zo začiatku 19. storočia. [1] Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža má oporné piliere a ihlanovú strechu.
 

V interiéri sa nachádza hlavný oltár s obrazom Panny Márie od Jendráška z roku 1888. Dve krstiteľnice sú zo 17. a 18. storočia. Socha svätca je z 18. storočia. Skriňa pochádza zo 17. - 18. storočia. Zvon z roku 1924 je od R. Herolda z Chomutova. [2]
 

Základinu na výstavbu filiálneho kostola v Brezovici založil Andrej Jendrášek, ktorý 17. mája 1828 zanechal trstenskému pánu farárovi tisíc zlatých a poprosil ho, aby bol nápomocný obyvateľom Brezovice pri výstavbe nového kostola. Stavba sa však začala až v roku 1882 a bola dokončená v roku 1884. Väčšinu prác urobili remeselníci z Trstenej. K plneniu náboženských obradov však bol odovzdaný až v roku 1888, kedy bola dokončená vchodová brána. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2009. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 221.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 221.
[3 - 4] http://farnostbrezovica.orava.sk/index.php/kostol-navstevy-panny-marie (6.2.2018)
Bibliografia
www.brezovica.sk
GPS
49.341254, 19.651489
49°20'28.5"N 19°39'05.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk