Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučenec - Židovský cintorín
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Po rozdelení židovskej náboženskej obce bol v roku 1871 založený druhý takzvaný nový židovský cintorín. Jednotlivé náboženské obce si v podstate cintoríny rozdelili. Starý cintorín začala používať ortodoxná obec (posledný pohreb sa na ňom konal v 40. rokoch 20. storočia), nový cintorín používali neológovia. [1]
 

V novom cintoríne, dodnes používanom, je približne 1 300 hrobov. Sú tu pochované popredné osobnosti židovskej komunity, vrátane rabínov neologickej židovskej náboženskej obce. [2]
 

V rokoch 1909 – 1910 na cintoríne postavili židovskú obradnú sieň (dom smútku), ktorá má vysunutý portikus so štyrmi toskánskymi stĺpmi, zdobený tympanónom s akrotériami vo vrchole. Na východnej fasáde sú umiestnené pamätné tabule Izraela Wohla a Jozefa Szilassyho a reformovanej cirkvi na pamiatku tých, ktorí významným spôsobom podporovali rozvoj židov v meste. Neďaleko budovy stojí pamätník holokaustu, ktorého autorom je Oskar Winkler. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Fotogaléria
Lučenec - Židovská márnica postavená v roku 1909 foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovská márnica postavená v roku 1909 foto © Ladislav Luppa 9/2012Lučenec - Pamätná tabuľa židovského pohrebného bratstva v Lučenci dobrodincovi Szilassy Józsefovi (1755 - 1836) foto © Ladislav Luppa 9/2012Lučenec - Pamätná tabuľa venovaná Izraelovi Wohlovi, významnej osobnosti židovskej náboženskej obce v Lučenci foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 9/2012Lučenec - Židovský cintorín (Hrob Juraja Fischera, nositeľa vojenského radu Rytiera Čestnej légie (1920- 2007)) foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 10/2012Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 4/2013Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín (Hlavný židovský kantor v Lučenci (1859 - 1942)) foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 1/2014Lučenec - Židovský cintorín (Zoltán Brüll, slovenský horolezec, horský vodca a lekár (1905 - 1945)) foto © Ladislav Luppa 1/2014
Poznámky
[1 - 3] PAUČOVÁ, Andrea – PUNTIGÁN, Jozef: Neologická synagóga a židovská komunita v Lučenci. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 43.
Bibliografia
www.lucenec.sk
GPS
48.322146, 19.665086
48°19'19.7"N 19°39'54.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk