Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tŕnie, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na začiatku to bol gotický kostol, ktorý písomnosti spomínajú v roku 1327. V roku 1696 bol renesančne upravený. Zbarokizovali a vybavili ho novou vežou v roku 1725. Rozšírený bol v roku 1936. Pôvodný halový polygonálne zakončený priestor je na západe rozšírený modernou prístavbou. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovala rebrová krížová klenba v sakristii, výklenkové pastofórium v presbytériu a bohato profilovaný portál na južnej strane starej časti lode. Priestory pôvodnej stavby sú zaklenuté renesančnou valenou klenbou s lunetami. Hladké fasády na starej časti stavby majú oporné piliere. Na priečelí je pseudogotický portál. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou.
 

Výmaľba interiéru je z roku 1936 od J. Jelínka. Vnútorné zariadenie je zväčša moderné z roku 1936. Na dvierkach skrinky v stene je obraz Krstu Krista, barokový z 18. storočia. Zvon je z roku 1499. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Stojí na miernej vyvýšenine, trošku bokom od dediny,
Fotogaléria
Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 5/2016Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hroby pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - hrob pri kostole foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017Tŕnie - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jana Lacková 4/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 324.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 324.
Bibliografia
www.trnie.sk
GPS
48.607255, 19.030740
48°36'26.1"N 19°01'50.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk