Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodzany
Iný názov
Puškinovo múzeum
Lokalita
obec Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vznik kaštieľa a jeho dejiny sú spojené s dejinami panstva rodu Brodzianskovcov, ktorí dali svoje meno aj obci. Najstaršia zmienka o kúrii je z roku 1377. Vtedy tu už zrejme stála bloková vežová stavba. Neskôr, v 16. storočí ju zakomponovali do pôdorysu renesančného blokového štvorvežového kaštieľa, ktorého steny pokryli iluzívnym rastlinným a ornamentálnym sgrafitom. V roku 1669 kaštieľ rozšírili Kvassayovcov, no ponechali stavbe pevnostný charakter, ktorý sa zachoval až do súčasnosti. Koncom 18. storočia bol kaštieľ zbarokizovaný a koncom 19. storočia ho romanticky upravili prístavbou neobarokového krídla. [1]
 

Kaštieľ je trojpodlažná štvorkrídlová budova s nárožnými vežami, stavaná okolo obdĺžnikového, romanticky upraveného dvora. Čiastočne je zachovaná pôvodná dispozícia. [2] Na nárožiach má kaštieľ výrazné hranolové veže, pred vchodom je vystupujúci rizalit. V romanticky upravenom nádvorí je arkáda. [3] Stavba bola pôvodne vyššia a v podkrovnej časti sa zachovali fragmenty sgrafitovej výzdoby. Na pôvodnom atikovom múre sú renesančné kľúčové strelné otvory. [4] Vzhľad renesančného opevneného kaštieľa podčiarkuje jeho architektonické členenie v podobe iluzívneho sgrafitového nárožného kvádrovania, kordónových ríms i podstrešnej rímsy a rámovania okien a strieľní. [5] V miestnostiach sú valené klenby s lunetami, v niektorých krížové a pruské klenby [6] Okolo kaštieľa je park s potokom. [7]
 

V 19. storočí, keď bol majiteľom kaštieľa rakúsky diplomat barón Gustáv Friesenhof pôsobiaci v Petrohrade, ktorý sa po smrti svojej manželky oženil so sestrou Puškinovej ženy, stal sa kaštieľ centrom ruského života a kultúry na území Slovenska. Prichádzala tu manželka A. S. Puškina Natália Gončarovová s deťmi, jej druhý manžel Lanský, knieža Viazemskij, potomkovia spisovateľa a historika N. M. Karamzina a ďalší predtavitelia ruského kultúrneho a literárneho života. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Pamiatková obnova kaštieľa sa skončila v roku 1977. [9]
 

Brodzany – kaštieľ (č. ÚZPF 153/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [10]
 

Brodzany – kaštieľ (č. ÚZPF 153/1) – doplnkový umelecko-historický a architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V kaštieli je múzeum.
 

Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Múzeum vzniklo v roku 1979. V areáli múzea je historický park, v ktorom je desať búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka majiteľov kaštieľa - kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová. [12]
 

Expozícia je venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko - ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20. storočia. Sprístupnená bola v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko - puškinovské vzťahy a súvislosti. [13]

Prístup
Stojí v strede obce. Brodzany 159.
Fotogaléria
Kaštieľ Brodzany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1899)Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010Kaštieľ Brodzany foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 152 - 153.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 226.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 153.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 226.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 153.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 226.
[7] Park tvorí kompozičnú súčasť s kaštieľom. Základ parku tvoria domáce stromy, ktoré majiteľka Natália Friesenhofová obohatila o cudzokrajné, najmä platany. O park sa staral dvorný záhradník Jozef Knížek. Funkčnú a estetickú hodnotu má i pretekajúci potok Geradza so svojimi rozšírenými vodnými plochami. S potokom je prepojené aj jazierko v južnej časti parku. Za pozornosť stoja ručne kované brány ako umelecké dielo. Pred budovou Friesenhofovej knižnice, dnes spoločensko-administratívnej budovy, je francúzsky park z kompozične upraveného buxusu vždyzeleného, ktorého dominantu tvorí fontána. Park bol založený koncom 19. storočia a bol vytvorený v prírodne-krajinkárskom slohu. Na prelome 19. a 20. storočia bola zrealizovaná druhá úprava parku, ktorá v podstate rešpektovala prvky pôvodného krajinkárskeho parku a naviac ho obohatila o cudzokrajné, vzrastovo a farebne odlišné a esteticky pôsobivé dreviny. Nateraz posledná rekonštrukcia parku bola ukončená v roku 1983 a priniesla so sebou založenie siete chodníkov, trávnikov, vybudovanie nového vodného systému parku vodnými terasami a kaskádami, prekládku koryta miestneho potoka Geradza a inštaláciu drevených mostíkov a lavičiek. Celý areál parku má výmeru 7,2 ha a je oplotený. Vstup umožňujú dve veľké kovové brány. Park bol v roku 1984 vyhlásený za chránený park a v roku 1996 bol prekategorizovaný na chránený areál. Pre svoje historické a prírodné hodnoty je park pod dozorom Pamiatkového úradu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. www.brodzany.eu (22.7.2013)
[8 - 9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 153.
[10] www.pamiatky.sk (18.11.2017)
[11] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
[12 - 13] www.muzeum.sk (22.7.2013)
Bibliografia
www.brodzany.sk
GPS
48.608250, 18.343871
48°36'29.7"N 18°20'37.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk