Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cakov - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cakov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1931. Jednoloďový sakrálny objekt s predstavanou vežou situovanou do priečelia. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami a dekoratívnymi piliermi. Veža v hornej časti členená lizénovým rámovaním je zakončená ihlanom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Cakov - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2021Cakov - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2021Cakov - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2021Cakov - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 248.
GPS
48.339730, 20.224935
48°20'23.0"N 20°13'29.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk