Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Devín (Bratislava) - kaštieľ 2
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ je považovaný za druhú najvýznamnejšiu profánnu architektonickú pamiatku obce. Prízemná budova, čiastočne podpivničená, má pôdorys v tvare písmena L s uličným a dvorovým krídlom. Najstaršie jadro tvorí jednopriestorový objekt zo 14. storočia so suterénom zaklenutým valenou klenbou a prístupným kamenným polkruhovým portálom s okosenou hranou. V prvej polovici 15. storočia kaštieľ zväčšili. Tretia stavebná etapa, ktorá prebehla v druhej polovici 16. storočia, podčiarkla význam objektu v rámci stredovekej zástavby obce a odrazila sa hlavne na uličnej fasáde. Na hladkú omietku predrysovali kvádrovú sieť zvýraznenú bielou maľovanou linkou. Ukončenie fasády tvoril maľovaný pletencový pás, otvory dostali bielu maľovanú paspartu. Na začiatku 17. storočia opäť dochádza k úprave uličnej fasády. Hlavná fasáda dostala sgrafitovú výzdobu, okenné otvory pasparty a nárožia kvádrovanie. Od 19. storočia upravovali objekt už iba utilitárne. V závere 20. storočia bol kaštieľ dlhodobo v havarijnom stave. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1985 sa uskutočnil pamiatkový výskum kaštieľa (PhDr. Ferus, Ing. arch. Botek). Posledná rekonštrukcia s reštaurovaním uličnej fasády V. Úradníčkom bola realizovaná na začiatku 21. storočia. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Obec bola v roku 1946 pripojená k Bratislave. Kaštieľ stojí v strede obce hlavnou fasádou obrátenou do Námestia práce a severnou orientovanou ku Kostolu sv. Kríža. [3]
Fotogaléria
Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2 (v pozadí veža Kostola sv. Kríža) foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2  (v pozadí veža Kostola sv. Kríža) foto © Jana Lacková 2/2017Devín (Bratislava) - kaštieľ 2  (v pozadí veža Kostola sv. Kríža) foto © Jana Lacková 2/2017
Poznámky
[1] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 151.
[2 - 3] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 151.
GPS
48.173190, 16.986903
48°10'23.5"N 16°59'12.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk