Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovenský Grob, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1759. Prestavali ju v roku 1898. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Za presbytériom sa nachádza pristavaná sakristia. Interiér je zaklenutý rovným stropom. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Veža členená lizénovým rámom a podstrešným plochým oblúčkovým vlysom tvorí na hlavnej fasáde rizalit. Zakončená je ihlancom. [1]
 

Oltár z konca 19. storočia je v historizujúcom slohu, na ňom drevená socha Piety, ľudová drevorezba zo začiatku 19. storočia. Klasicistický obraz sv. Michala archanjela pochádza z konca 19. storočia. Votívny obraz (ľudová maľba) z roku 1759 venovala Jaicayovská rodina. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018Slovenský Grob - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Jana Lacková 11/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 129.
GPS
48.260633, 17.272641
48°15'38.3"N 17°16'21.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk