Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bytčica (Žilina) - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1844. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď plytkou českou klenbou. Okná sa severnej i južnej strane sú termálne. Fasády členené pilastrami s rímsovou hlavicou sú zakončené podstrešnou rímsou. Nad vstupným portálom hlavnej fasády je termálne okno medzi plochými pilastrami, ktoré sú zakomponované do prehĺbenej plochy členenej pásovou rustikou, nad nimi je korunná rímsa a veža, ktorá je zakončená dvojstupňovou zvonovitou prilbou. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z polovice 19. storočia. Na klasicisticky iluzívne maľovanej stene je obraz sv. Imricha, olejomaľba na plátne. Kazateľnica je klasicistická z polovice 19. storočia s obrazom Dobrého pastiera. Drevená krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia. Obraz sv. Jána Nepomuckého je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Bytčica je súčasťou mesta Žilina.
Fotogaléria
Bytčica (Žilina) - Kostol sv. Imricha zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Bytčica (Žilina) - Kostol sv. Imricha zp © Viliam Mazanec, archív (detail dobovej pohľadnice, začiatok 20. storočia)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 244.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 244.
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.183114, 18.731176
49°10'59.2"N 18°43'52.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk