Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bzenov - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bzenov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1746. Obnovený bol v roku 1928. Je to polygonálne zakončený objekt bez veže. Interiér má rovný strop. Hladké fasády sú členené oválnymi oknami. Štítové priečelie má veľký polkruhový štít a vstupný portál, nad ktorým je okrúhle okno. Vstupný portál s ušnicovou šambránou má v supraporte rímsu. Po stranách a vo vrchole priečelia je pôvodná sgrafitová ornamentika, dnes sotva viditeľná. [1]
 

Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia. V strede drevenej stĺpovej architektúry je novší obraz sv. Ondreja apoštola z 20. storočia. Voľné obrazy Ružencovej Panny Márie a sv. Michala archanjela od V. Smolku sú z roku 1930. [2]
 

Z kostola pochádza i historicky cenná krstiteľnica pravdepodobne zo 17. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova bola ukončená 3.11.2002. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. V súčasnosti slúži ako Dom nádeje.
Prístup
Kostol stojí na začiatku starej zástavby po ľavej strane vstupu do obce smerom od Prešova. Za kostolom, ktorý sa nachádza na cintoríne, stojí zvonica so vzácnymi zvonami – zvon GEORG a zvon sv. Ondreja. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 244 - 245.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 245.
[3 - 5] www.obecbzenov.sk/-kultura (3.8.2020)
Bibliografia
www.obecbzenov.sk
GPS
48.950133, 21.163527
48°57'00.5"N 21°09'48.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk