Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Častkov - Židovský cintorín
Lokalita
obec Častkov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Prví Židia sa na území dnešného Slovenska objavili už v 1. storočí nášho letopočtu vniknutím rímskych jednotiek na naše územie. Prvá židovská obec na Slovensku bola založená v Bratislave v 13. storočí. Postupne vznikali židovské obce a komunity na celom Slovensku. Medzi židovských spoluobčanov Častkova na konci 19. a na začiatku 20. storočia patrili rodiny Keszler, Freischer, Pollák, Morgestern, Köhn, Lövy (Lövinger), Hahn, Woltner, Neumann, Mittler, Weinstein, Steinman a Spitzer. [1]
 

Veľký zlom nastal po Mníchovskej dohode v roku 1938, ktorej následkom bol rozpad Československa a vznik Slovenského fašistického štátu. V roku 1942 začali deportácie Židov zo Slovenska. Vyhnúť sa im snažili útekom do Maďarska. Počas vojny zahynulo asi 105 000 slovenských Židov, čo predstavovalo až 77% ich predvojnovej populácie. Po skončení vojny žilo v Československu približne 30 000 Židov. Po prevzatí moci komunistami v roku 1948 tisíce z nich emigrovali do Izraela, USA, Austrálie a iných štátov. Socialistický režim kládol Židom také prekážky, že radšej zatajili svoju etnickú príslušnosť a postupne sa vytrácali. Zánikom totalitného režimu na začiatku 90. rokov 20. storočia sa židovstvo na Slovensku prebudilo a v súčasnosti žije na našom území okolo 3 000 Židov. Prúd dejín postihol židovskú komunitu aj v Častkove. [2]
 

Po zaniknutej komunite Židov zostalo v obciach a mestách množstvo pamiatok (synagógy, školy, domy, kúpele, cintoríny), ktoré boli za socializmu systematicky likvidované. Na Slovensku sa dnes nachádza 723 (údaje sa veľmi rôznia) židovských cintorínov. Malá časť židovského cintorína sa zachovala i v Častkove. Z niekoľkých náhrobných kameňov je najzaujímavejší macev – v tvare trojnáhrobku. [3]
 

Ako spomienka na židovskú rodinu Spitzerových slúži pamätná tabuľa umiestnená na budove školy. Rodina, ktorá tak ako mnohé iné skončila v koncentračnom tábore. Ďalšou pamiatkou je zvyšok múru zo synagógy, ktorá stála v zadnej časti dvora domu č. 112. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína nie je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce.
Fotogaléria
Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020Častkov - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 5/2020
Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne. 5/2020
Bibliografia
www.castkov.sk
GPS
48.754152, 17.349860
48°45'15.0"N 17°20'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk