Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Kameň (Častá) - Múzeum na hrade
Lokalita
obec Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História
Dejiny múzea na hrade Červený Kameň začínajú krátko po odchode posledného vlastníka do zahraničia. Karol Pálfi hrad opustil v marci 1945 – pred príchodom postupujúcej Červenej armády odišiel do Rakúska spolu so svojou matkou, ktorá s ním hrad obývala. [1]
 

Hrad bol už za prvej republiky považovaný za objekt s veľkou pamiatkovou hodnotou a už od počiatku 20. storočia bola časť reprezentačných priestorov hradu sprístupnená počas nediel a sviatkov prípadným záujemcom o prehliadku hradu. Pálffyovci tak verejnosti sprístupnili časť priestorov, ktoré užívali, súkromné obytné priestory však oku návštevníka samozrejme zostávali skryté. [2]
 

Po druhej svetovej vojne starostlivosť o pamiatkové objekty prevzala Národná kultúrna komisia, ktorá vznikla v roku 1946. Jej úlohou bolo sústrediť vzácne nábytkové mobiliáre, predmety výtvarného a úžitkového umenia, historické knižnice a šľachtické archívy z objektov, ktoré boli bývalými majiteľmi opustené a často krát voľne prístupné. [3]
 

V roku 1946 sa v priestoroch hradu Červený Kameň začali zhromažďovať torzá skonfiškovaných interiérových zariadení z iných bývalých šľachtických sídiel západoslovenského kraja a postupne sa začalo i s nutnými opravami hradného objektu. [4]
 

Dňa 22. októbra 1949 bol hrad sprístupnený verejnosti na kultúrne účely a 24. decembra 1949 bol spolu s ďalšími 13 objektmi vyhlásený za národný kultúrny majetok.
 

Na hrade boli medzičasom sústredené cenné umelecké predmety pochádzajúce z 31 zámockých objektov a 2 kláštorov, ktoré vytvorili základ dnešných zbierok múzea. V tejto prvej fáze trvajúcej do roku 1960 prešiel hrad viacerými menšími či väčšími rekonštrukciami, ktorých cieľom bolo udržanie prevádzkyschopnosti múzea. Zároveň intenzívne prebiehalo reštaurovanie zbierok, najmä predmetov zo zbierky nábytku a obrazov. [5]
 

V roku 1960 prešiel vtedajší Štátny hrad Červený Kameň pod správu Krajského národného výboru v Bratislave. V roku 1967 prišlo k zmene názvu na Západoslovenské umeleckopriemyslové múzeum Červený Kameň, čo znamenalo definitívne upevnenie postavenia hradu ako múzea s jedinečnými zbierkami. [6]
 

V roku 1970 sa štatút múzea opäť zmenil a múzeum získalo celoslovenskú pôsobnosť pod názvom Múzeum Červený Kameň ako špecializované historické múzeum dokumentujúce spôsob bývania a život šľachty. [7]
 

V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [8]
 

Postupne sa zhoršujúca statická situácia hradného paláca si vyžiadala generálnu rekonštrukciu budovy i priľahlého areálu spojenú s pamiatkovou obnovou komplexu, ktorá začala v roku 1976. Rekonštrukčné práce na hradnom paláci skončili v roku 1998. [9]
 

Od roku 1979 dodnes (s krátkou prestávkou) je Múzeum Červený Kameň súčasťou Slovenského národného múzea ako jedna z jeho špecializovaných zložiek, pričom zameranie múzea sa nezmenilo. [10]
 

Aj jeho stála expozícia, ktorej posledná časť bola otvorená v roku 1997, je zameraná na kultúru bývania šľachty. [11]
 

Múzeum svoje zbierky pravidelne zapožičiava na výstavy doma i v zahraničí a samozrejme ich sprístupňuje pre návštevníka i formou výstav na hrade. A dodnes v hradnom paláci a v predhradiach pokračuje s menšími rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami. [12]
 


 

ZBIERKOVÝ FOND MÚZEA [13]
 

zbierka NÁBYTKU, ktorá obsahuje rôzne typy stolov, stoličiek, pohovky, postele, vitríny, komody, písacie stoly, zrkadlá, hodiny ale i kolekcie spální, salónov a iné interiérové doplnky vyrobené z dreva, pochádzajúce zo 16. až 20. storočia.
 

Pozornosť si, okrem iného, zaslúži súprava secesnej jedálne a spálne a zbierka talianskeho renesančného nábytku.
 

zbierka PORCELÁNU, SKLA, KERAMIKY, ktorá má viac ako 4 500 kusov. Nachádzajú sa v nej jedálenské súpravy, poháre, vázy, svietidlá, španielska majolika, turecká keramika, meissenský porcelán, holíčska fajansa, skla.
 

zbierka OBRAZOV, v ktorej nájdete portréty, napr. šľachtické rodové galérie príslušníkov rodov Pálffy, Forgách, Zichi, Svätojánsky, Esterházy, Migazzi, modrých dám, súbor portrétov príslušníkov husárskeho pluku Rudolfa I. Pálffyho, zbierku obrazov Petra Pálffyho, ale i krajinomaľby, zátišia, historické, sakrálne i mytologické výjavy atď.
 

zbierka GRAFÍK so sériami grafických listov so žánrovými výjavmi, vedutami, skicami i akvarelmi grófa Petra Pálffyho.
 

zbierka PLASTÍK obsahujúcu najmä sakrálne plastiky pochádzajúce zo sakrálnych objektov, ale i busty panovníkov a iných osôb.
 

zbierka ZBRANÍ, v ktorej nájdete chladné, palné i žrďové zbrane, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány).
 

zbierka TEXTILU, ktorá obsahuje predovšetkým orientálne koberce, výšivky a vojenské uniformy, ale aj úžitkové textílie dennej potreby. Medzi najvýznamnejšie radíme dva ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia, ktoré môžete vidieť na muzeálnom okruhu. Gobelín s názvom Obliehanie pevnosti pochádza z kaštieľa v Budmericiach, gobelín z mytologického cyklu Faeton bol súčasťou interiérového zariadenia kaštieľa v Stupave.
 

zbierka ARCHÍVNEJ POVAHY, v ktorej sú uložené najmä súkromné fotografie pálffyovskej rodiny, ale i fotografie príslušníkov iných šľachtických rodín.
 

zbierka KOVOV, v ktorej nájdete lustre, svietidlá a svietniky, príbory, podnosy a iné jedálenské náčinie, dózy a hygienické nádoby každodennej potreby.
 

zbierka RÔZNYCH ZBIERKOVÝCH PREDMETOV s predmetmi rozličného charakteru, napr. upomienkové predmety, ťažidlá, vejáre, drevené medovníkové formy, rôzne kuriozity alebo poľovnícke trofeje.
 

KNIŽNICA HISTORICKÝCH KNÍH, ktorá obsahuje knihy pochádzajúce z majetku Pálffyovcov bývajúcich na Červenom Kameni, ktoré tvoria najväčšiu časť dnešnej historickej knižnice, a tiež ďalších šľachtických rodov do roku 1945 obývajúcich na území Slovenska viaceré kaštiele – napr. Pálffyovcov zo Smoleníc, Zičiovcov bývajúcich vo Voderadoch, rodu Oldenburg z Brodzian, kniežacej rodiny Odescalchi, Chotekovcov z kaštieľa v Dolnej Krupej, Esterháziovcov z Bernolákova alebo rodiny Steiger z Hajnej Novej Vsi. Všetkých ich je viac ako 14 200, 2 580 z nich patrilo Pálffyovcom z Červeného Kameňa. Najviac kníh bolo vydaných v 19. storočí, no knižnica obsahuje i knihy vydané v storočiach 16., 17., 18. i 20. Toho času sa celý knižničný fond digitálne spracováva.

Kontakt
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá

Otváracie hodiny
OKTÓBER - APRÍL
• utorok – nedeľa: od 9.30 do 15.30 hod., vstupy pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hod., okrem 24., 25., 26. decembra a 1. januára, kedy je celé múzeum zatvorené.
MÁJ - SEPTEMBER
• pondelok – nedeľa: od 9.00 do 17.00 hod. (vrátane), prehliadky pre vopred neobjednaných návštevníkov v slovenskom jazyku začínajú každú celú hodinu. Ak bude veľký záujem zo strany neobjednaných návštevníkov a momentálne možnosti múzea to dovolia, môžu byť vstupy na tento okruh maximálne každých 15 minút.
Poznámky
[1 - 12] www.hradcervenykamen.sk (22.8.2016)
[13] www.hradcervenykamen.sk (28.12.2018)
GPS
48.391706, 17.335542
48°23'30.1"N 17°20'08.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk