Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chabžany (Lemešany)
Lokalita
obec Lemešany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol vybudovaný v 17. storočí, fasády a poschodie boli upravené v druhej polovici 19. storočia. Počas 20. storočia bol upravovaný len minimálne, jediným zásahom bola realizácia dvoch nových priečok v interiéri, keď bol kaštieľ rozdelený na dve polovice. [1]
 

Kaštieľ si vybudoval ako svoje sídlo alebo jednu z rezidencií rod Galambócza, resp. Berthóty, ktoré vlastnili obec v priebehu 17. storočia. Priečelie bolo potom upravené v 19. storočí, kedy boli vlastníkmi kaštieľa Ujházyovci (do roku 1863), ktorých erb je vyobrazený na atikovom štíte. Okrem atiky bol pristavaný balkón a na prízemí vznikli ozdobné niky so sochami. Fasády boli obohatené o rímsy, bosáž a vymenené boli okná s drevenými okenicami. Koncom 19. storočia bola vyhotovená nová strecha, krov, komíny a ozdobné prvky, napríklad hrotnice. [2]
 

Pôvodné sú predovšetkým zaklenuté pivnice v severnej polovici. Najhodnotnejšie je prízemie kaštieľa, kde je zachovaná primárna dispozícia z čias výstavby. Jednotlivé miestnosti, hala a chodby, celkovo vyše dvadsať priestorov, je zaklenutých renesančnými valenými klenbami s výsečami s jednoduchou výzdobou - štukovými hrebienkami a v niektorých prípadoch aj s profiláciou na spôsob rebrovej klenby. Miestnosti poschodia majú mladšie rovné stropy. Exteriér si dochoval výraz z 19. storočia, kde je raritou najmä veľký štukový erb na tehlovej atike. [3]
 

V regióne Šariša zostalo na šľachtických sídlach len minimum erbov, ktoré niekedy zdobili väčšinu kaštieľov, no v priebehu 20. storočia boli za rôznych okolností odstránené. K autenticite pamiatky výrazne napomáhajú aj viaceré dochované remeselné detaily, napríklad historické dvere, okná aj s okenicami, kamenná a tehlová dlážka na prízemí, historický krov či historické kované prvky, ako sú zábradlia, hrotnica na streche a podobne. [4]
 

Pamiatka však nie je pamiatkou v právnom slova zmysle, keďže nebola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Napriek všetkým spracovaným podkladom na jej vyhlásenie nebolo možné tento proces ukončiť z dôvodu majetkovo-právnych problémov. Polovica kaštieľa je totiž obývaná a tým aj udržiavaná. Druhá časť má však viacero vlastníkov, už dlhšie prebieha súdny spor a je v exekúcii. Táto časť má už sčasti prepadnutú strechu a niekoľko múrov už tiež padlo. [5]
 

Kaštieľ obklopujú zvyšky parku a hospodársky areál. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je veľmi zlý. Má výrazne poškodenú strechu. Sú v ňom byty. Mení sa však na ruinu. Prostredie v okolí pamiatky je pomerne zachované. V blízkosti kaštieľa síce stoja rodinné domy, ale kaštieľ si ako-tak zachoval odstup od modernej zástavby.
 

Vzácny objekt chátra a kým skončia súdne ťahanice môže byť už neskoro. Stav je akútny, no možno by na začiatok pomohli aspoň provizórne úpravy. [7]

Prístup
Chabžany [8] sú dnes miestnou časťou obce Lemešany. Kaštieľ stojí na začiatku obce (smerom od Košíc). Nachádza sa vo východnej časti dediny.
Fotogaléria
Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Lemešany foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1 - 7] KOŠUTHOVÁ, Anna: Súdne ťahanice brzdia obnovu kaštieľa v Chabžanoch. 2. máj 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7777240/sudne-tahanice-brzdia-obnovu-kastiela-v-chabzanoch.html (10.11.2019)
[8] Kedysi samostatná obec patrila k starobylým slovenským obciam a vznikla pravdepodobne už pred 11. storočím. Prvý písomná zmienka je však z roku 1330. V prvej polovici 13. storočia patrila do Šarišskej župy. Uhorskí králi novozískané územia darovali svojim verným, čo bolo odmenou za službu kráľovi. Spolu s územím sa vlastníctvom zemepánov stali aj roľníci. Zemepán im požičiaval pôdu a oni mu za to odovzdávali časť úrody, ale museli pracovať aj na jeho pôde a v jeho príbytku. Poddaní boli nevoľníkmi a nemohli z dediny slobodne odísť a usadiť sa inde. Prenajatú pôdu nemohli dediť. Chabžany mali celé stáročia svojich zemepánov a poddaných. V nárečovej podobe sa dedine kedysi hovorilo Habžany. Slovo habža, chabza znamená v hovorovom význame baza čierna. Až v písomnostiach z 20.stor. sa používa názov obce Chabžany. Jednotlivé časti majú chotárne názvy Čaturky, Za karčmu, Za vodu, Pod oľšu, Nižna roveň, Fužovky, Rubaň, Lapiše, Vyšne luky, Nižne luky, Na zadkoch, Stredne vyšne, Zahumne a Kliny. V roku 1965 boli Chabžany pripojené k obci Lemešany. KOŠUTHOVÁ, Anna: Súdne ťahanice brzdia obnovu kaštieľa v Chabžanoch. 2. máj 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7777240/sudne-tahanice-brzdia-obnovu-kastiela-v-chabzanoch.html (10.11.2019)
Bibliografia
www.lemesany.sk
GPS
48.845041, 21.280592
48°0 50' 42.15", 21°0 16' 50.13"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk