Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Chmiňanská Nová Ves
Lokalita
obec Chminianska Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1782 na mieste starého ranogotického kostola z druhej polovice 13. storočia. [1] Kostol Obrátenia sv. Pavla postavili Szinyeiovci spolu s miestnymi veriacimi. [2] Objekt je pozdĺžna jednoloďová stavba s oblým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Z obidvoch strán presbytéria sú štvorcové priestory, slúžiace ako sakristia a Boží hrob. Priestor presbytéria je zaklenutý konchou a pruskou klenbou, ostatné miestnosti majú českú placku. Klenby stoja na rímsach nástenných vtiahnutých pilierov. Na ich hlaviciach a na parapete murovanej organovej empory sú ornamentálne štuky, ktoré sa uplatňujú aj na fasáde a sú blízke podobným prácam v Prešove. [3]
 

Hlavný oltár je rokokový z druhej polovice 18. storočia. V strede bohatej drevenej stĺpovej architektúry s rokajovou ornamentikou je obraz Obrátenia sv. Pavla apoštola. Po stranách oltára sú plastiky sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava. Na bohatej tabernákulovej časti oltára sú sochy cherubínov a šesť rokokových svietnikov. Dva bočné oltáre sú rokokovo-klasicistické z druhej polovice 18. storočia. Vo festónových rámoch s rozetami a kvetmi sú umiestnené obrazy Immaculaty a sv. Anny. Oltáre sú riešené ako pendanty. Po stranách obrazov sú rokokové plastiky svätých. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, v rokajových kartušiach parapetu sú obrazy štyroch evanjelistov, v drapérii baldachýnu putti. Kazateľnica je pravdepodobne z dielne J. Hartmanna. Spovednica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Boží hrob je z prvej polovice 19. storočia, maľovaný v podobe kulís. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012Chminianska Nová Ves - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 479.
[2] www.chnv.rimkat.sk (14.11.2013)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 479.
Bibliografia
www.chminianska.sk
GPS
49.003134, 21.078473
49°00'11.3"N 21°04'42.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk