Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierne Pole - Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čierne Pole, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v roku 1949 v pseudogotickom slohu. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na bočných stranách uprostred má veľké trojité okno, naznačujúce transept. Tento zámer sa uplatňuje aj v exteriéri na strešnej konštrukcii a na štítovom zakončení plochy nad trojitými bočnými oknami. Gotizujúca vež má zvukovú arkádu a jej ihlancovitá veža spočíva na stlačených hrotitých štítoch. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 279.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 279.
Bibliografia
www.ciernepole.sk
GPS
48.57809, 22.07127www.pamiatkynaslovensku.sk