Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Daletice - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Daletice, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1840 – 1841. Jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria, v exteriéri polygonálnym. Na západnom štítovom priečelí s volútami je strešná vežička, zakončená ihlancom. Presbytérium je kryté konchou, loď českou plackou. Hladké fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci dokončenie stavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 283 - 284.
GPS
49.040130, 21.063014
49°02'24.5"N 21°03'46.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk