Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Doľany - Mestská veža
Lokalita
obec Doľany, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná veža, ktorá stojí priamo nad potokom, bola postavená pri príležitosti udelenia štatútu mestečka na začiatku 17. storočia. Vysoká je 18,2 m. Je to typická veža mesta s bezpečnostným poslaním. Mala slúžiť Ompitálu (historické pomenovanie obce), jeho strážam v čase vojny, ktoré z nej sledovali pohyb prípadného nepriateľa a oznamovali signálmi obyvateľom, aby sa zachraňovali útekom do hôr. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Doľany - mestská veža (č. ÚZPF 10995/0) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2007. Autori: Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, Mgr. Elena Sabadošová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Doľany - Mestská veža foto © Jiří Fiedler 5/1983
Poznámky
[1] www.dolany.sk (25.3.2016)
[2] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
Bibliografia
www.dolany.sk
GPS
48.417495, 17.374270
48°025'03.0"N 17°022'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk