Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Strehová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kostol postavený v roku 1652. Prestavaný a prefasádovaný na spôsob barokovo-klasicistických sakrálnych evanjelických tolerančných objektov bol v roku 1819. Vežou ho doplnili v roku 1923 (1924?). Ide o jednoloďový priestor s presbytériom so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. V lodi je valená klenba s lunetami, presbytérium má pruskú klenbu. Kostol bol pôvodne opevnený. [1] Veža je zakončená barokovou baňou s laternou.
 

Oltár z roku 1654 má neskororenesančnú stĺpovú architektúru s pôvodnými ornamentálnymi ušami a sedem obrazových panelov s biblickými výjavmi (Narodenie Pána, štyria evanjelisti, Posledná večera a nápis), do architektúry zasadených na spôsob holandských manieristických prác. Kazateľnica je baroková z konca 17. storočia. Kamenná krstiteľnica je z 18. storočia. Maľovaný drevený epitaf Zuzany Darvašovej, ranobarokový, je z roku 1637. Kamenný epitaf I. Dobayho je z roku 1726, barokový. Patronátna lavica je z druhej polovice 17. storočia s plochým vyrezávaním a mriežkovými oknami. [2] Sedemregistrový organ pochádza z roku 1753. [3]
 

Pre obec je rok 1652 veľmi dôležitý, lebo v tom roku bol zbúraný pôvodne katolícky schátralý kostol a na tom istom mieste s použitím pôvodného kameňa postavili nový evanjelický kostol. Stál neďaleko starého, dnes už neexistujúceho kaštieľa a na tú dobu mal pozoruhodné rozmery. Keďže v tých časoch plnili sakrálne stavby taktiež fortifikačnú funkciu, bol kostol obohnaný múrom so strieľňami, ktoré sa zachovali aj v bočných stenách kostola dodnes. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dolná Strehová - Evanjelický kostol (č. ÚZPF 437/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2003. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dolná Strehová - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 315.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 315 - 316.
[3 - 4] www.dolnastrehova.sk (6.6.2017)
[5] www.pamiatky.sk (27.4.2018)
GPS
48.249720, 19.490181
48°14'59.0"N 19°29'24.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk