Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Tižina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Prvý kostol, ktorý stál povyše dnešného, vo farskej záhrade, bol vybudovaný v roku 1792, ľahol však popolom po požiari. Bolo preto nutné postaviť nový murovaný kostol. Podarilo sa ho dostavať až v roku 1875 a je zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, podobne ako starý kostol. Je vybudovaný v neskoroklasicistickom štýle rukou hlavného majstra Vincenta Raháka z Moravy. Aj dnešná stavba chrámu však vyhorela a to 28. júla 1904, kedy počas požiaru zhorela na uhoľ takmer celá dedina. Katastrofa si vynútila opravu strechy a nové zariadenie interiéru. Veľkou stratou bolo zhorenie hudobných nástrojov dychovej kapely, ktorá dlhé roky hrávala na cirkevných i svetských slávnostiach. Jej zakladateľom bol Hilarion Kuhajda, tunajší františkánsky kňaz. Dnešnú tvár získal kostol pričinením jeho nasledovníka Antona Fraštackého. [1]
 

Po požiari bol objekt prefasádovaný s uplatnením neorománskych detailov. Kostol je jednoloďový priestor s presbytériom s oblým uzáverom. Loď je zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je zakončená pseudorománskym oblúčkovým vlysom. Vysoká veža je umiestnená v osi západného priečelia zastrešená ihlancom Hlavný a bočný oltár, kazateľnica a organ sú z čias po požiari stavby. [2]
 

V roku 1913 bol postavený hlavný a bočný oltár, ktorých zhotoviteľom bol rezbár Ján Mládenek z Kysuckého Nového Mesta. Socha blahoslavenej Panny Márie bola zakúpená v tom istom roku v San Ulrichu Gröden v Tirolsku od majstra Jozefa Reifenera. Maľby v chráme sú dielom významného slovenského maliara Jozefa Hanulu pochádzajúceho z Troch Sliačov na Liptove a sú z roku 1914. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1991 prebehla rekonštrukcia kostola. Na jeseň v roku 2011 sa uskutočnila obnova celej strechy kostola, ktorá bola pokrytá medeným plechom. Fasáda kostola dostala nový náter a urobili sa kompletné povrchové opravy okien. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014Dolná Tižina - Kostol sv. Michala archanjela foto © Vladimír Šušoliak 1/2014
Poznámky
[1] www.farnostdolnatizina.estranky.sk (14.10.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 317.
[3 - 4] www.farnostdolnatizina.estranky.sk (14.10.2014)
GPS
49.214566, 18.916625
49°012'52.4"N 18°054'59.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk