Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Krškany (Nitra) - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha z roku 1806.
Pamiatková ochrana
Renovovaná bola v roku 1901.
Bibliografia
www.nitra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk