Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubodiel - Kaplnka Panny Márie Lurdskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubodiel, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická kaplnka s románskymi prvkami postavená v roku 1904. [1] Malý sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym oltárnym uzáverom. Interiér je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. Na priečelí je murovaný štít. [2] Hladké fasády sú členené lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Nad vstupom je v štíte kruhový otvor. Priečelie má zuborezové a oblúčikové rámovanie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] www.dubodiel.sk/historia-obce.html (11.5.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 345.
Bibliografia
www.dubodiel.sk
GPS
48.766355, 18.106363
48°45'58.9"N 18°06'22.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk