Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubovica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pravdepodobne už v 13. storočí stál v Dubovici kostol, ale spoľahlivé správy máme až po roku 1330, kedy sa vo farnosti spomína farár Mikuláš. V roku 1636 sa počas seniorskej vizitácie spomína starobylý kostol, ktorý slúžil protestantom. Ďalšia protestantská vizitácia sa konala v roku 1691. Dekrét píše, že kostol je opravený, murovaný a odpust sa slávi na sviatok Očisťovania Panny Márie, čo je veľmi podivuhodné. [1]
 

Kostol bol obnovený po roku 1717 s použitím časti muriva a kamenného materiálu z predchádazajúceho, pravdepodobne gotického kostola. Z predošlej stavby sa najkompaktnejšie zachovala vysoká hranolová veža. Kostol je jednoloďová stavba s oblým uzáverom a západnou predstavanou vežou, na severnej strane je pristavaná sakristia a na južnej strane barokovo-klasicistická predsieň so štítom. Štítová fasáda predsiene je zdobená štukami s festonóm a vetvami. V osi segmentového nadpražia je okrúhly mramorový reliéf Ukrižovania s postavami donátorov. [2]
 

Po znovunavrátení kostola katolíkom zo záznamu z vizitácie z roku 1733 sa dozvedáme, že kostol je starobylý, konsekrovaný, vyhovuje kapacitou, je primerané vybavený, murovaný s vežou a zasvätený Očisťovaniu Panny Márie. Kostol bol obohnaný múrom. V kostole boli tri oltáre. Vo veži boli tri zvony. Najväčší bol signifikovaný a znak pripomínal postavu Panny Márie. Ďalšie dva zvony odbíjali každú štvrť hodinu vo vežových hodinách. Ďalší zvon bol nad presbytériom v tzv. sankustníku. Podľa biskupskej vizitácie, ktorú vykonal už Jágerský biskup František Barkóci v roku 1749, kostol nemá znaky konsekrácie. [3]
 

Prvý podrobnejší popis kostola je z vizitácie biskupa Karola Esterháziho (koniec 18. storočia). O kostole bolo zapísané, že je postavený z kameňa a v sanktuáriu je zaklenutý klenbou. To nepriamo dosvedčuje, že loď mala ešte rovný strop. Z ľavej strany kostola stála sakristia, ktorá bola zaklenutá klenbou. Chór v kostole bol taktiež murovaný, na ktorom bol inštalovaný organ s ôsmimi registrami. Pri kostole stála veža. Pod kostolom bola vybudovaná krypta, ktorú dal postaviť Karol Dobay a v čase vizitácie v nej boli tri rakvy. Po ukončení vizitácie dal biskup záverečné pripomienky k vizitačnému dekrétu. V šiestom bode biskup vyzýva, aby sa kostol v Dubovici opravil. [4]
 

Kostol bol reštaurovaný koncom 18. storočia a v roku 1908. [5] S radikálnejšou opravou sa začalo v roku 1778, kedy miestny farár Kiseľa žiadal biskupa o povolenie exhumovať telá pochovaných pod dlážkou kostola. Od tejto doby sa už nespomínajú vežové hodiny V roku 1873 bola renovovaná veža a pravdepodobne boli zhotovené aj klenby v lodi kostola. V roku 1909 tirolský majster Jozef Rifesser zo St. Grüdenu zhotovil hlavný oltár a v tom istom roku financovala Mária Dobayová bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V roku 1907 bola k severnej strane kostola postavená kaplnka nad vstupom do krypty v ktorej je v súčasnosti 12 rakiev. Indície napovedajú, že krypty sú pod celým kostolom. V roku 1913 firma Rieger Budapest inštalovala 14 registrový organ. [6]
 

Vnútorné zariadenie kostola je nové, zachovali sa však aj staršie predmety pôvodného zariadenia. Kazateľnica je klasicistická, na parapete s plochým reliéfom smrti sv. Jána Nepomuckého, z konca 18. storočia. Barokový voľný obraz Vir dolorum z roku 1731. Obraz Madony, voľná kópia podľa Raffaela od P. Bogdanského, z roku 1879. Boží hrob, klasicistický z konca 18. storočia. Malá plastická skupina Ježiša so Samaritánkou, z 19. storočia. Gotický kalich z konca 15. storočia so šesťlaločnou pätkou a hranolovým driekom, vyplneným gotickou minuskulou, gotické písmená sú aj na kosoštvorcových plochách nodusu. [7]
 

Počas prechodu frontu v druhej svetovej vojne bol kostol pri bombardovaní poškodený. Bola zničená strecha a nenávratne zničené okenné vitráže. Kostol bol pokrytý plechom a urobené jednoduché okná. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 60-tych rokoch 20. stororočia sa prestaval interiér kostola. Počas účinkovania kňaza ThDr. Jána Šveca Bol prebudovaný chór a vytvorený vchod zo západnej strany pod vežou. Zároveň bol prestavaný aj organ. Posledná renovácia kostola bola v roku 1995, kedy bola rozšírená sakristia, nový krov veže a pokrytie veže medeným plechom. Kostol bol so všetkými maľbami premaľovaný. V poslednom období boli obnovené oltáre, krížová cesta a urobená generálna oprava organa. Nakoniec boli vymenené okná, vchodové dvere a vybudované nové chodníky. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012Dubovica - Kostol Očisťovania Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] www.farnostdubovica.wordpress.com (18.11.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 347.
[3 - 4] www.farnostdubovica.wordpress.com (18.11.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 347.
[6] www.farnostdubovica.wordpress.com (18.11.2013)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 347 - 348.
[8 - 9] www.farnostdubovica.wordpress.com (18.11.2013)
GPS
49.134766, 20.952950
49°0 8' 5.16", 20°0 57' 10.62"www.pamiatkynaslovensku.sk