Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol, postavený v rokoch 1863 - 1883. [1] Kostol je sieňová stavba s polkruhovým uzáverom, krytým polkupolou. Loď má rovný strop. Fasáda je členená pilastrami. Veža je mierne predstavaná a situovaná do štítového priečelia, zakončeného oblúčkovým vlysom a postrannými vežičkami. [2] K objektu bola pristavená v roku 1938. [3] Veža i vežičky majú ihlancovú strechu.
 

Oltár je neoklasicistický z roku 1933 a bol vyrobený v Banskej Bystrici. Mramorová krstiteľnica je z roku 1883, organ z roku 1903. [4]
 

Vysviacka kostola sa konala 23. septembra 1883, v rámci 16. potrojičnej nedele. Stadrucker Gyula dal v roku 1933 namiesto oltára zhotoveného z dreva, vyhotoviť dodnes stojaci oltár v novoklasicistickom štýle. Na jeho príhovor sa postavila aj chýbajúca veža kostola. Vysvätili ju 30. apríla 1939. Najväčší zvon „G“, ktorý váži 558 kg, má nápis: „Tento zvon venovalo Evanjelickému a. v. zboru presbyterstvo roku 1938. Sláva na výsostiach Bohu. Keď Boh s nami, kto proti nám!“. Stredný zvon „A“ váži 378kg a bol zakúpený zo zbierky v roku 1938, má nápis: „Poďte ku mne všetci, bdejte a modlite sa!“. Najmenší zvon „C“, s váhou 233 kg, bol venovaný kostolu Pálom Kosztrom, má nápis: „Pane zostaň s nami!“ a musel byť odovzdaný na vojnové účely. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta. Stojí na Hlavnej ulici.
Fotogaléria
Dunajská Streda - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 10/1978Dunajská Streda - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] www.dunstreda.sk (13.7.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 352.
[3 - 4] www.dunstreda.sk (13.7.2014)
[5] www.zbory.ecav.sk (13.7.2014)
Bibliografia
www.dunstreda.sk
GPS
47.994271, 17.617266
47°059'39.4"N 17°037'02.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk