Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fintice
Iný názov
Dessewffyovský kaštieľ
Lokalita
obec Fintice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ spojený s kostolom. Súbor stavieb vznikol v polovici 18. storočia pri starom renesančnom kaštieli, ktorý tvorí jadro celého rozsiahleho komplexu. Budova pôvodného kaštieľa z prvej tretiny 17. storočia a jej neskororenesančný charakter bol pri rozšírení v roku 1750 – 1755 barokizovaný. Rozšírený kaštieľ obostavali novými obytnými a hospodárskymi budovami z troch strán okolo južného dvora a nové východné krídlo spojili s kostolom menšou arkádovou budovou, ktorá premosťuje potok. [1] Vybudovaním spojovacej chodby priamo z areálu kaštieľa ponad potok veľkým oblúkom, nad ktorým sú obytné priestory, vznikol zvláštny architektonický útvar spojenia panského sídla priamo s emporou kostola. Samostatné krídla kaštieľa vytvárajú náznak opevnenia. [2] Hlavná budova kaštieľa má kamenný barokový vstupný portál s girlandami. [3] Priečelie orientované na juh má na nárožiach hranolové rizality pripomínajúce veže. Fasády členia pozdĺžne okná, iba na niekoľkých sa zachovali jednoduché šambrány. [4] V prízemí sú renesančné klenby a na poschodí české klenby so štukami. Objekt má manzardovú strechu, nad rizalitmi je valbová. Medzi starým kaštieľom a hospodárskymi traktmi je na východnej strane ranobaroková brána s reliéfmi na rohoch zo 17. storočia. Okná nových krídel a spojovacieho traktu majú štukové ornamentálne orámovanie, také isté ako veža kostola – 1754. [5] V chodbe, ktorá spája kaštieľ s kostolom, sú barokové klenby s bohatou štukovou výzdobou. [6]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Fintice – kaštieľ s areálom – sýpka (č. ÚZPF 2143/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Komplex stavieb stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice (vpravo sýpka) foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice (vpravo časť sýpky) foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice (v pozadí veža kostola) foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice - vstupný portál foto © Viliam Mazanec 5/2012Kaštieľ Fintice - vstupný portál foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Fintice foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa (v pozadí strecha veže kostola) foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - vstup do areálu kaštieľa (pohľad z dvora) foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa a vstup do areálu foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa, vstup do areálu a v pozadí kaštieľ (v popredí socha Panny Márie) foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa a v pozadí kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa a v pozadí kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa, vpravo spojovacie krídlo a v pozadí kaštieľ foto © Viliam Mazanec 5/2012Fintice - hospodárska budova kaštieľa, v pozadí kaštieľ a vpravo spojovacie krídlo  foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 361.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 78.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 361.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 78.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 361.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 79.
[7] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
Bibliografia
www.fintice.sk
GPS
49.052042, 21.284886
49°0 3' 7.35", 21°0 17' 5.59"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk