Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Jedna z najstarších budov na Kapitulskej ulici. Z hľadiska vzniku a vývoja stredovekého mesta i z umelecko-historického aspektu je to jedna z najvážnejších stavieb v Pamiatkovej zóne v Bratislave. Najstaršia časť budovy je jednopodlažný podpivničený dom, ktorý sa v pôvodnej hmote a detailoch zachoval na severozápadnom nároží a pochádza z prvej polovice 14. storočia (dokumentuje to okno s tehlovitým stupňovitým ostením z Farskej ulice ako otvorená sonda). Dostavba domu o prvé poschodie a prejazd do nádvoria s hrotitým portálom sa realizovala v polovici 14. storočia (okná a pivničné otvory z Farskej ulice). [1]
 

Ďalšia úprava sa uskutočnila po roku 1396, keď sa dom stal farou. K tomuto obdobiu sa okenné obruby vymenili za nové, ktoré boli v profile zhodné s oknami dvornej kráľovskej časti paláca Bratislavského hradu (30. – 40. roky 15. storočia). Bočná severná fasáda z Farskej ulice bola upravená s ohľadom na Kostol klarisiek. Bol dobudovaný arkier. Začiatkom 16. storočia došlo k ďalším prístavbám k objektu fary. Ako jednotný majetkový komplex boli spojené domy jednotne upravené. V 18. storočí sa uskutočnili úpravy v interiéri, prebehlo prefasádovanie a zjednotenie celku. V 19. storočí bola dobudovaná predná časť prv samostatného a potom zaniknutého domu v juhozápadnej časti parcely. Upravili aj arkier z Farskej ulice. Posledná úprava fasády sa realizovala v 70. rokoch 20. storočia. Úpravy v nádvorí s pavlačou boli realizované v rokoch 2013 – 2014. Kríž vo dvore a socha sv. Jána Nepomuckého boli inštalované na nádvorí fary sekundárne. Nachádza sa tu aj pôvodná studňa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti objekt slúži ako Farský úrad pri Katedrále sv. Martina, na prijímanie stránok a riešenie farskej agendy. Dom je tiež obytným priestorom pre kňazov arcidiecézy. V sále na prvom poschodí sa pravidelne stretáva Katedrálny zbor sv. Martina. Vo vchode sídli tiež Ambasáda maltézskych rytierov. [3]

Prístup
Kapitulská ulica č. 9.
Fotogaléria
Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 3/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Fara sv. Martina (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 2] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
[3] Zvrchovaný rád maltézskych rytierov je laický katolícky rád. Jeho sídlo je dnes v Ríme. Zrod rádu siaha do roku 1048. Kupci z mestskej republiky Amalfi získali od egyptského kalifa povolenie postaviť kostol, kláštor a nemocnicu v Jeruzaleme, aby sa mohli starať o pútnikov vo Svätej zemi. Rád sv. Jána z Jeruzalema ako mníšska komunita začal prevádzkovať nemocnicu a stal sa nezávislým pod vedením jej zakladateľa blahoslaveného Gerharda. Bulou z 15. februára 1113, pápež Paskal II. potvrdil pôsobenie nemocnice, odvtedy spadala pod Svätú stolicu a slobodne si volila predstavených. V čase križiackych výprav sa členovia rádu stali obrancami kresťanskej viery. Po porážke križiakov pod vedením veľmajstra odišli na ostrov Rodos a neskôr (v 16. storočí) boli nútení odísť na Maltu, kde založili hlavné mesto Vallettu a opevnili celý ostrov (pod vedením vtedajšieho veľmajstra Jean Parisot de la Valette). Johaniti vybudovali správny aparát a Malta sa pod ich vedením stala suverénnym štátom. Pred Napoleonom Bonapartem rád kapituloval. V roku 1879 ho obnovil pápež Lev XIII. a dnes je výlučne dobročinnou organizáciou s mnohými svojimi pobočkami v kresťanských štátoch. Na Slovensku začal rád svoju činnosť po roku 1989 a bol oficiálne registrovaný ako nezisková organizácia v roku 2005. Má okolo 30 členov a 60 dobrovoľníkov. Venuje sa zdravotnej a dobročinnej starostlivosti v rámci projektov na Slovensku. Znakom rádu je v červenom poli biely osemramenný kríž, číslo osem symbolizuje osem Ježišových blahoslavenstiev z Reči na vrchu (Matúš 5-7). Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143479, 17.10502
48.143479,17.10502
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk