Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Girovce - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Lokalita
obec Girovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený okolo roku 1700, jeden z prvých dokladov murovanej kostolnej architektúry po cirkevnej únii v roku 1642. V priebehu 18. – 20. storočia bol niekoľkokrát opravovaný, avšak bez väčšieho zásahu do pôvodného stavu. Je to jednoloďová sakrálna stavba s veľkým apsidálnym uzáverom, kedysi krytá valbovou šindľovou strechou, zakrývajúcou aj vstupné priečelie, nad ktorým je situovaná veľká strešná veža s „izbicou“, predtým šalovanou vertikálnymi doskami s lištami a krytá ihlancom. V súčasnosti je celý objekt (i strešná veža) pokrytý plechom. Vstupný portál mal malý výstupok výpustkového tvaru s malou pultovou strieškou Dnes je výstupok výrazne zmodernizovaný. Okná boli pôvodne menšie, dnes sú segmentovo zakončené. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami, na západnej strane sa nachádza drevený chór. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší. Nachádza sa vo východnej časti obce. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 378.
GPS
49.013851, 21.760588
49°00'49.9"N 21°45'38.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk