Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Haniska, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1750. [1] Obnovili ho v roku 1860. [2] Renovovali ho aj v roku 1887 a 1916. Ide o jednoduchý sakrálny objekt s loďou s takmer štvorcovým pôdorysom a oblým presbytériom. Priestory sú zaklenuté českou plackou. Fasády sú hladké s nárožnými piliermi. Priečelie je zakončené štítom a malou strešnou vežičkou. Výmaľba interiéru je od M. Jordana. [3] V kostole je malý chór. [4] Vežička je ukončená zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je rokokový z 18. storočia s novším obrazom Najsvätejšej Trojice od M. Jordána z roku 1947. [5] Po obidvoch stranách stoja plastiky anjelov. [6] Kazateľnica je rokovo-klasicistická z druhej polovice 18. storočia. [7]
 

Písomné správy o obci Haniska pochádzajú z roku 1288, kedy tvorila súčasť majetku Soósovcov. Neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. [8]
 

Vo veži je umiestnený malý, asi 15 kg vážiaci zvon. [9] Malý zvon je z roku 1773 s latinským názvom v preklade Ježiš nazaretský kráľ židovský. Ďalší zvon je z roku 1888 a odliaty bol v Sabinove. Vyhotovil ho zvonár majster Friedman. Autorom nápisu je Jonas Zlatehlav a názov znie: „Pre obcu Enitzka (Haniska) chválim boha, ľud, kňaza do chromu wolám fundátor Zlatehlav Jonaš “. [10]
 

V nedávnej minulosti bola prevedená oprava kostola zvnútra. Po estetickej stránke farby neboli zvolené najvhodnejšie. Interiér získal gýčovu podobu. [11] Pred hlavný vstup postavili nevkusnú predsieň.
 

Kríž umiestnený pred kostolom bol zhotovený v roku 1750. [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice (v pozadí dve kúrie) foto © Jiří Fiedler 4/1974Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice (v popredí kúria) foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023Haniska - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Viliam Mazanec 3/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 391.
[2] http://solivar.fara.sk/articles.php?article_id=52 (8.4.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
[4] http://solivar.fara.sk/articles.php?article_id=52 (8.4.2020)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
[6] http://solivar.fara.sk/articles.php?article_id=52 (8.4.2020)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 391.
[8 - 9] http://solivar.fara.sk/articles.php?article_id=52 (8.4.2020)
[10] www.obechaniska.sk/zaujimavosti-v-obci.html (8.4.2020)
[11] http://solivar.fara.sk/articles.php?article_id=52 (8.4.2020)
[12] www.obechaniska.sk/zaujimavosti-v-obci.html (8.4.2020)
Bibliografia
www.obechaniska.sk
GPS
48.957473, 21.243326
48°57'26.9"N 21°14'36.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk