Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivančiná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ivančiná, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Moderný kostol postavený v rokoch 1920 – 1930 na mieste starého artikulárneho chrámu podľa projektu architekta Blažeja Félixa Bullu. Interiér je inšpirovaný klasicistickými kostolmi jozefínskej doby. Je to sieňový pozdĺžny objekt s rovným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Vnútorný priestor je krytý rovným stropom. Hlavná sieň má z troch strán protestantskú emporu. Fasády sú členené lizénami, polkruhovo ukončenými oknami a podstrešným zuborezom. [1] Veža je zastrešená cibuľovou prilbou s laternou.
 

Barokový oltár z roku 1736 je z predošlého artikulárneho chrámu, typ nadstavcového oltára pozostávajúceho z dvoch častí, a to z dolnej stĺpovej architektúry s obrazom Narodenia a z horného dvojetážového nadstavca s točenými stĺpmi, akantovými ušnicami a obrazmi Poslednej večere a Ukrižovania. Horná dvojetážová časť je staršia ako dolná a pochádza z pôvodného oltára artikulárneho chrámu (17. storočie). Obidve časti spojili v roku 1736. Dátum je nad dolným obrazom v erboch. Baroková drevená polychrómová kazateľnica je z roku 1745, na polygonálnom parapete je členená stĺpmi, sochy evanjelistov sú v nikách. Na ľavej strane je nápis s dedikovaním. Klasicistická krstiteľnica pochádza z druhej polovice 18. storočia. Riešená je spôsob kalicha, obtočená luiséznym festónom, vo vrchole sa nachádza plastika Krstu Krista. Organ je klasicistický z roku 1859 od S. Wágnera, organára zo Slovenského Pravna. Obraz so symbolickým námetom, nápisom a výjavmi, komponovanými do tvaru sedemramenného svietnika, pochádza zo začiatku 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína drevenú stolicu z roku 1816 a barokový kalich z polovice 18. storočia s ornamentom akantu, pásika a ovocných girland. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je na severovýchodnom okraji obce. Za kostolom je cintorín.
Fotogaléria
Ivančiná - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 494.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 494 - 495.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 495.
GPS
48.911829, 18.813874
48°54'42.6"N 18°48'50.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk