Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Mladonice - Kostol sv. Demetera
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Mladonice, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálny objekt postavený v rokoch 1888 – 1890 na starých základoch. Obnovený bol v roku 1950. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou na spôsob neskorobarokových vidieckych kostolov. V interiéri je rovný strop. Na fasádach bolo kedysi lizénové členenie, dnes sú hladké. a členené segmentovo ukončenými oknami. [1] Veža je krytá malou cibuľovitou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 428.
GPS
48.344512, 19.151728
48°20'40.2"N 19°09'06.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk