Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Vadičov - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Empírová jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu postavená v prvej polovici 19. storočia. Uprostred priečelia má mierne vystupujúci rizalit, členený troma oknami s polkruhovými rímsami. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred Kostolom sv. Mikuláša.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
GPS
49.264449, 18.878319
49°15'52.0"N 18°52'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk