Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubovňa (Stará Ľubovňa)
Lokalita
obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Za dobu vzniku hradu sa považuje druhá polovica 13. storočia. Poslednými majiteľmi hradu od roku 1883 bola rodina poľských šľachticov Zámoyoských, ktorí okrem hradu vlastnili v jeho okolí aj ďalšie majetky a kúpele Ružbachy. Hrad dali po odkúpení opraviť a do niektorých budov sa nasťahovali úradníci a zamestnanci veľkostatku. Zámoyskí bývali v kaštieli pod hradom, ale v hrade si udržiavali reprezentačné miestnosti. Počas prvej svetovej vojny majitelia odišli do Poľska, a keď sa v roku 1920 vrátili, zistili, že mnohé veci boli z hradu ukradnuté. Niektoré časti hradu dal Ján Zámoyský v tridsiatych rokoch znova opraviť, najmä obytnú budovu, kaplnku a poškodené hradby. V časti hradu zriadil malé múzeum.Osobitnú kapitolu v dejinách hradu tvorí obdobie druhej svetovej vojny. Tu fašisti vyšetrovali, mučili a väznili zajatých partizánov. Aby zahladili po sebe stopy, zavraždených hádzali do hradnej studne. Po vojne sa hrad ako konfiškát dostal do rúk štátu.
Pamiatková ochrana
Konzervácia a čiastočná rekonštrukcia hradu prebehla v rokoch 1956 – 1966.V roku 1966 sa na hrade usídlilo múzeum. Odvtedy slúži hrad výhradne potrebám vlastivedného múzea. V rokoch 1971 – 1973 prebehol na hrade systematický archeologický výskum.V 70. rokoch začala na hrade komplexná pamiatková obnova rekonštrukciou opevnenia dolného hradu, ktorá svojím poňatím výrazne zasiahla do pôvodnej podoby opevnenia dolného hradu. Komplex horného hradu pre prerušenie prác ostal bez úprav v stave zrúcaniny. Hrad je priebežne opravovaný aj v súčasnosti. Naposledy v roku 2000 bola hradná veža pre svoj zlý stav vybraná ako predmet ďalšej etapy obnovy. Jej rekonštrukcia už rešpektovala moderné a citlivé zásahy opatrnej obnovy.
 

Stará Ľubovňa – hrad - kaplnka sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 975/0) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2007. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Michaela Timková. [1]
 

Stará Ľubovňa – hrad – západný a východný palác (č. ÚZPF 975/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2007. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Michaela Timková, Mgr. Kristína Zvedelová. [2]
 

Stará Ľubovňa – hrad, palác Lubomirských (č. ÚZPF 975/0 ) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [3]
 

Stará Ľubovňa – hrad, východná hradba 1. predhradia (č. ÚZPF 975/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka. [4]

Súčasný stav a využitie
Múzeum. Konzervovaná a čiastočne rekonštruovaná ruina.
Fotogaléria
Hrad Ľubovňa polovica 18. storočiaHrad Ľubovňa 18. storočieHrad Ľubovňa zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Hrad Ľubovňa zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, 1920)Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa - pohľad na skanzen foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Hrad Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011
Poznámky
[1 - 3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[4] www.pamiatky.sk (2.5.2023)
Bibliografia
GLOS, Peter: Zastrešenie východného (renesančného) paláca na hrade Ľubovňa. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 335 – 348. ISBN 978-80-89175-59-8
CHALUPECKÝ, Ivan – SMATANA, Marcel: Hrad Ľubovňa. Martin: Osveta, 1987. 112 s.
JANOVSKÁ, Magdaléna: Palác Lubomirských - súčasť vývoja architektúry na hrade Ľubovňa. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 4, s. 12 -18.
MIKULÍK, Dalibor: Zabudnutí majitelia hradu Ľubovňa. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 1, s. 30 - 34.
MIKULÍK, Dalibor: Zbroj na hrade Ľubovňa. In: Múzeum, 2010, č. 1, s. 33 - 34.
MIKULÍK, Dalibor: Poľské korunovačné klenoty na hrade Ľubovňa. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 1, s. 13 - 19.
MIKULÍK, Dalibor: Šľachtický rod Raisz - majitelia hradu Ľubovňa v 19. storočí. Novosprístupnená expozícia v barokovom paláci hradu Ľubovňa. In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 1, s. 19 - 20.
MIKULÍK, Dalibor: Hradné verzus národopisné. Príspevok k vývoju tvorby expozícií v Ľubovnianskom múzeu – hrade v Starej Ľubovni. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 26 - 29.
MIKULÍK, Dalibor: Palác Lubomirských na hrade Ľubovňa. Tvorba novej expozície. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 4, s. 50 – 55.
ŠTEVÍK, Miroslav: Liehovar pod hradom Ľubovňa. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 2, s. 20 - 22.
VOJTAS, Jozef: Hrad Stará Ľubovňa. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1969. 58 s.
www.hradlubovna.sk
www.staralubovna.sk
GPS
49.315167, 20.699523
49°0 18' 54.60", 20°0 41' 58.28"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk