Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krompachy - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pseudorománsky kostol z roku 1883. Jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou so štítkami a ihlancovou strechou. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a oblúčkovým vlysom. Nad vstupným portálom je letopočet MDCCCLXXXIII = 1883 (v súčasnosti tam jedno C chýba). [1] V priečelí nad vchodovými dverami je banícky znak. [2]
 

Vnútorné zariadenie má oltár a krstiteľnicu z pôvodného dreveného evanjelického kostola z roku 1790. [3]
 

V druhej polovici 16. storočia prijala časť obyvateľstva Krompách evanjelické náboženstvo augsburského vyznania. Krompašský kostol bol využívaný striedavo evanjelikmi a katolíkmi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí ulici Mikuláša Šprinca.
Fotogaléria
Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Krompachy - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 148.
[2] www.krompachy.sk (16.7.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 148.
[4] www.krompachy.sk (16.7.2016)
Bibliografia
www.krompachy.sk
GPS
48.910265, 20.873769
48°54'37.0"N 20°52'25.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk