Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borský Svätý Jur, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX. dogmu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie. O necelé štyri roky sa v Lurdoch zjavila Bernadete Soubirousovej Panna Mária. Na otázku dievčaťa, ako sa volá, sa Matka Božia predstavila slovami: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ [1]
 

Správy o mimoriadnych udalostiach v Lurdoch sa rýchlo rozšírili do iných krajín a prispeli k prehĺbeniu úcty k Panne Márii. Na mnohých miestach sa začali stavať kaplnky k úcte Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a v kostoloch tzv. „lurdské jaskyne.“ [2]
 

V obci Borský Svätý Jur sa čoskoro rozšírili úcta k Nepoškvrnenej. Pri príležitosti štyridsiateho výročia vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí dali zámožní a zbožní manželia, Juraj Hollý a Julianna rodená Húšková, postaviť v roku 1894 kaplnku, zasvätenú Lurdskej Panne Márii. O niečo neskôr dali postaviť aj kaplnku na Tomkoch, ktorá bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Obnova malej sakrálnej stavby sa uskutočnila v roku 2018.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie (v interiéri prebieha obnova) foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie (v interiéri prebieha obnova) foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie (v interiéri prebieha obnova) foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie (v interiéri prebieha obnova) foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie (v interiéri prebieha obnova) foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018Borský Svätý Jur - Kaplnka Lurdskej Panny Márie foto © Hana Farkašová 8/2018
Poznámky
[1 - 3] Informačná tabuľa v teréne. (8/2018)
GPS
48.610197, 17.037742
48°36'36.7"N 17°02'15.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk