Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol s kalváriou postavený v severozápadnej časti mesta na „miernom“ vŕšku. [1] Kostol založili jezuiti v roku 1736 a s jeho definitívnou výstavbou začali v roku 1742 podľa projektu Nikodéma L. Litzkého, pravdepodobne rehoľného staviteľa. [2] Dokončili ho v roku 1758. Po zrušení rehole stál opustený. [3] Objekt sa v roku 1773 dostal do rúk vojska. Od roku 1807 do roku 1817 slúžil ako sklad zbraní (arzenál). V roku 1820 bol daný do správy farského úradu, zrenovovaný a znova vysvätený. V roku 1826 pápež Lev XII. pridelil kostolu právo udeľovať odpustky. Na južnom svahu Kalvárie bol od 8. júla 1849 zriadený cintorín, ale podľa dobových záznamov sa tu pochovávalo aj skôr. [4] V roku 1870 nahradili starú drevenú vežičku murovanou vežou. V rokoch 1908 a 1934 kostol i okolité kaplnky obnovili. Ide o poschodový kostol, ktorý sa skladá z dolného trojloďového kostola zaklenutého barokovou krížovou klenbou na piliere a z horného kostola, ktorého bočné lode mali na poschodí drevený strop a zo svätých schodov (scala santa). [5]
 

V dolnom kostole je neskorobarokový hlavný oltár baldachýnového typu, uprostred so súsoším Piety z roku 1748. [6] Interiér kostola sa značne zmenil a pôsobí dosť moderným dojmom. Lavice v dolnom kostole a mreže na empore boli vymené za moderné. Publikácia - Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 opisuje interiér kostola oveľa bohatší. [7]
 

Okolo kostola sú rozmiestnené krypty a náhrobníky niekdajšieho cintorína. Na svahu pri širokej ceste ku kostolu sú rozmiestnené kaplnky. Je ich šestnásť. [8] Dve väčšie – kaplnka sv. Magdalény a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a štrnásť malých kaplniek krížovej cesty, ktoré vznikli v 18. a 19. storočí. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava kostola prebehla v roku 1983. [10] Začiatkom decembra 2013 bol demontovaný oltár a prevezený do Bratislavy za účelom zreštaurovania.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 11/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013Košice - Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii foto © Viliam Mazanec 10/2013
Poznámky
[1] V období baroka (1650-1780) zakladali v blízkosti bohatých miest, ako boli aj Košice, kalvárie. Kalvárie boli budovy uzatvárajúce, alebo korunujúce svah (kopec, vrch) kaplnkami, prípadne sochami, lemujúce prístupové cesty k nim. www.kalvarka.sk (1.12.2013)
[2] Kalváriu v Košiciach, dnes už značne oklieštenú okolitou zástavbou, iniciovali a založili jezuiti na severozápadnom okraji mesta, na miernom svahu medzi potokmi Čorgo (dnes už zaniknutý) a Račím potokom, vďaka veľkodušnej podpore darcov a mesta Košice. www.kalvarka.sk (1.12.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 86.
[4] Na Kalvárii bol v roku 1828 pochovaný farár Jakub Stipemitz pri kaplnke, ktorú dal postaviť na vlastné trovy. V roku 1849 tu pochovali obete morovej epidémie, a to 882 občanov mesta (446 mužov a 436 žien), čo bola zrejme veľká strata pre mesto, nakoľko počet obyvateľov v tom čase bol približne 13 tisíc. Tu pochovali aj približne 4 000 vojakov cárskej armády, ktorá pritiahla do mesta 24. júna 1849, tiež obete epidémie. Na začiatku kalvarského svahu v roku 1886 vybudovali 22 posteľovú epidemiologickú (infekčnú) nemocnicu, ktorá fungovala ešte aj začiatkom 20. storočia. Cintorín sa používal 40 rokov, do roku 1889. Dnes na jeho mieste stojí amfiteáter vybudovaný v roku 1954. Celý areál bol rozparcelovaný, potvrdzujúc, že mnohým kompetentným chýbalo architektonické cítenie a zdravý lokálpatriotizmus. Okolité vilové domy sú postavené takmer na dotyk s kaplnkami. Bohužiaľ, dnes už nám nič nepripomína cintorín, kde sa pochovalo toľko občanov mesta, obetí epidémie, ako aj významných osobností. 17. decembra 1847 tu bol pochovaný sochár poľského pôvodu Vincent (Stavio) Staviarszky, ktorý pôsobil v Košiciach a zanechal tu také význačné diela ako oltár seminárneho kostola v Košiciach, sochu sv. Floriána alebo sochu Neptúna v Prešove. Na Kalvárii bol v roku 1885 pochovaný aj zakladateľ múzea v Košiciach akademický maliar Vojtech Klimkovics. www.kalvarka.sk (1.12.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 86.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 86.
[7] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 popisuje interiér kostola takto: V severnej bočnej lodi je oltár sv. Hrobu, barokový z polovice 18. storočia a v južnej bočnej lodi je barokový pendant oltára Madony, doplnený v 20. storočí sochami sv. Ladislava a Imricha. Voľné obrazy – Ukrižovania a Panny Márie sú barokové z druhej polovice 18. storočia, Ecce homo a Panny Márie z 19. storočia, troch košických mučeníkov – pravdepodobne od Kovácsa, sv. Tadeáša od E. Köszeghiho z roku 1940, Kristovej hlavy z roku 1895, krížovej cesty od R. Orosza z prvej polovice 20. storočia (podľa starších predlôh). Voľné sochy sú z 20. storočia. Barokové lavice sú z polovice 18. storočia (boli vymenené už za nové). V inventári kostola boli evidované aj štyri rokokové svietniky z čias okolo roku 1760, barokové svietniky z čias okolo roku 1740, barokový luster holandského typu z 18. storočia. V hornom kostole (na poschodí) je rokokový hlavný oltár Ecce homo, baldachýnového typu, prenesený v roku 1942 a postavený na mieste predošlého oltára Korunovania Márie. Bočný oltár Panny Márie je rokokový z polovice 18. storočia so starším sekundárne umiestneným obrazom z prvej polovice 18. storočia. Bočný oltár baldachýnového typu s maľovaným antependiom, ktorého pôvodný ústredný obraz je v zbierkach Východoslovenského múzea. Menší oltár Krista je zo začiatku 20. storočia. Obraz Korunovania Márie z bývalého hlavného oltára je barokový z polovice 18. storočia. Šesť barokových obrazov z polovice 18. storočia so scénami z Nového zákona (Odovzdávanie Kľúčov Petrovi, Neveriaci Tomáš, Kristus v Emauzoch, Kristus stretáva ženy, Noli me tangere, Nanebovstúpenie). Postavy anjelov z božieho hrobu, maľované na doske, zo začiatku 19. storočia. Obrazy s biblickými námetmi z druhej polovice 19. storočia. Na organovej empore sú tepané mreže z polovice 18. storočia. (vymenené za moderné). GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 86.
[8] Okolie Kalvárie v 30. rokoch 19. storočia osadili stromami. Stromoradie vedúce ku kostolu lemuje 16 rokokových kaplniek. V pôvodnej podobe sa ich väčšia časť stavala súčasne s kostolom. Koncom 19. storočia na základe povolenia mesta niektoré kaplnky upravili na rodinné hrobky zakladateľov, dokonca celkom prestavali. Dodnes ale pôsobia jednotným dojmom. www.kalvarka.sk (1.12.2013)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 86.
[10] www.kalvarka.sk (1.12.2013)
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.728017, 21.233916
48°0 43' 40.86", 21°0 14' 2.10"www.pamiatkynaslovensku.sk