Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Častkovce
Lokalita
obec Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z roku 1640. V druhej polovici 18. storočia bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažný trojkrídlový objekt situovaný v parku fasádou členenou pilastrami a rímsami. Na prízemí sú segmentové klenby s plochými lunetami. Slávnostná sieň na druhom podlaží má zrkadlovú klenbu s barokovou štukou. [1] Okolo kaštieľa bol rozsiahly park. [2]
 

Kaštieľ v Častkovciach postavili Revayovci. V ňom sa v roku 1748 narodil významný cirkevný hodnostár, spišský biskup, župan Turčianskej stolice Ján Anton Révay. [3]
 

Kaštieľ bol v období socializmu daný do užívania JRD. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Častkovce – kaštieľ, Častkovce č. 178 (č. ÚZPF 2163/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. et Mgr. Mojmír Choma. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Okolie pamiatky výrazne a devastačne narušila obecná výstavba.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, v jej juhozápadnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Častkovce foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Častkovce foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Častkovce foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Častkovce foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Častkovce foto © Ľuboš Novotný 2/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 264.
[2] Kaštieľ je situovaný excentricky voči parku na jeho severozápadnej hranici. Pôvodne tvoril jeden celok s hospodárskym dvorom, ktorý leží západne od kaštieľa. Medzi kaštieľom a dvorom bol vytvorený sad resp. záhrada, ktorá opticky aj priestorovo delila kaštieľ od hospodárstva. Priamo na kaštieľ bol napojený prírodne krajinársky park, založený pravdepodobne pri prestavbe kaštieľa koncom l8. storočia, v roku 1856. Plocha parku tesne pri kaštieli mierne klesala, avšak prakticky väčšia plocha parku bola rovinného charakteru. Celý park v pôvodnej rozlohe asi 5 ha sa tiahol popri ceste v dĺžke 0,5 km a šírke asi 80 m. Cestná sieť sa obmedzila na jednu okružnú cestu, niekoľkokrát prepojenú. Po obvode celej hranice parku bol vysadený pás vysokej zelene, z ktorej vystupovali do lúčnych porastov solitéry a skupiny solitér, vytvárajúce takto pohľadovo uzavreté priestory lúčneho charakteru. Dĺžka parku bola využitá pre pôsobivé ďaleké priehľady a pohľady. K výsadbe boli použité prevažne naše domáce listnaté stromy. Pôsobivá je najmä skupina briez vo východnej časti parku, ktorá pohľadove ukončuje objekt. V parku nebola žiadna vodná plocha, ani tadiaľto netiekol potok. Juhovýchodne od kaštieľneho parku boli tri objekty, z ktorých jediná budova, stojaca osamote, bola pravdepodobne skleníkom. V súčasnej dobe tieto budovy už neexistujú. Hlavný vchod do parku bol tesne pri kaštieli a slúžil pravdepodobne aj pre kaštieľ, ďalšie dva vchody boli na severnej a južnej hranici tiež v tesnej blízkosti kaštieľa. Po vojne, keď park a kaštieľ prešiel do užívania Miestneho národného výboru (MNV), bolo v parku zriadené futbalové ihrisko. Pri jeho zakladaní boli vyrúbané porasty zo severnej hranice parku v dĺžke potrebnej pre ihrisko. Ďalšie staré stromy boli odstránené z plochy trávnika. Najväčším zásahom do parku bolo postavenie budovy MNV pod kaštieľom, smerom do parku, pričom boli z tejto časti odstránené stromy a bola tu urobená samostatná parková úprava, ktorá nepatrí do prírodne krajinárskeho objektu. V roku 1979 sa v parku vysadila tráva, stromy, štyri kvetinové záhony, zaviedlo sa osvetlenie, urobili sa chodníky, založilo sa potrubie na zavlažovanie trávy, uložili sa lavičky popri chodníkoch a na troch miestach sa urobili drevené besiedky. Ďalej tu bola vybudovaná betónová tanečná plocha s vyvýšeným priestorom pre hudobníkov. Oplotenie parku je pomerne v dobrom stave a jeho hranice voči pôvodným zostali takmer nezmenené. Následkom dlhoročnej neúdržby sa v parku rozšírili náletové dreviny, ktoré zahusťujú porast pôvodných, takmer solitérne stojacich stromov. Pôvodné ďaleké priehľady prerastajú a ich pôsobivosť sa tým znižuje. Kaštieľ s následkom zmeny svojej funkcie stratil s parkom svoju pôvodnú náväznosť. www.obeccastkovce.webnode.sk (18.7.2013)
[3] www.obeccastkovce.webnode.sk (18.7.2013)
[4] www.obeccastkovce.webnode.sk (18.7.2013)
[5] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
GPS
48.687956, 17.782056
48°0 41' 16.64", 17°0 46' 55.40"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk