Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Evanjelický cintorín
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Evanjelický cintorín v Banskej Bystrici bol založený začiatkom 18. storočia. Pochovaní sú na ňom významní predstavitelia slovenskej kultúry - Ján Bakoss, Ján Botto, Viliam Figuš-Bystrý, Ladislav Hudec, Ján Kmeť, Mikuláš Kováč, Samuel Libay, Alexander Matuška, Daniel Petelen, Martin Rázus, Ladislav Sára, Teofil Stadler, Terézia Vansová a mnoho iných popredných osobností. [1]
Fotogaléria
Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015Banská Bystrica - Evanjelický cintorín foto © Jana Lacková 10/2015
Poznámky
[1] www.icbb.sk (26.2.2016)
Bibliografia
BUDAY, Peter: K dejinám a hodnotám evanjelického cintorína na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 25. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2015. s. 38 - 49.
www.banskabystrica.sk
GPS
48.740449, 19.141739
48°44'25.6"N 19°08'30.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk