Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Osada
Lokalita
obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1762, ktorý bol postavený Uhorskou kráľovskou komorou na mieste starého dreveného kostola. [1] Obnovili a zväčšili ho v roku 1923. Je to jednoloďový kostol s transeptom, štvorcovým presbytériom, so segmentovým uzáverom pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasáda je členená pilastrami. Kostol bol kedysi obohnaný múrikom so sedlovou šindľovou strieškou. [2] Veža je krytá barokovou baňou s laternou.
 

Výmaľba interiéru je od V. Droppu z roku 1943. Lavice sú z čias stavby kostola, ostatné zariadenie je nové. [3]
 

Drevený kostol stál v Liptovskej Osade už v roku 1646. Keďže kapacitne nevyhovoval potrebám farnosti, v roku 1756 sa začala v obci stavba kamenného kostola, ktorá trvala do roku 1762. [4]
 

Sakrálny objekt nebol vysvätený biskupom, ale požehnaný vicearcidiakonom Jánom Ivanovičom, farárom v Liptovskom Mikuláši 27. mája 1762. Kostol mal jednu loď, svätyňu, malú sakristiu, predstavanú vežu a murovaný chór pre organ. Hlavný oltár vo svätyni mal v strede maľovaný obraz patróna sv. Jána Krstiteľa, po stranách sochy sv. Štefana a sv. Ladislava. Bočný oltár zasvätený Sedembolestnej Panny Márii a sv. Krížu mal drevenú sochu Sedembolestnej matky Božej so zosnulým Kristom a sochy sv. Františka i sv. Antona Paduánskeho. V interiéri sa nachádzala kamenná krstiteľnica, drevená kazateľnica, dve spovedelnice, Boží hrob za hlavným oltárom a lavice z tvrdého dreva. [5]
 

Kostol ostal v pôvodnej podobe až do roku 1923, kedy bol rozšírený o neúplné bočné lode. Starý barokový oltár bol nahradený neogotickým oltárom, v strede ktorého je drevená socha sv. Jána Krstiteľa a po stranách sú sochy sv. Cyrila a Metoda. V roku 1938 pribudol bočný oltár sv. Jozefa a bočný oltár Panny Márie, nová spovedelnica, kazateľnica a nový organ (1927 – 1930). Bol zakúpený drevený kríž s rezbou Ukrižovaného Krista. Pôvodné zariadenie interiéru bolo odstránené, ostalo iba torzo pôvodných lavíc. [6]
 

Zariadenie interiéru je novodobé. Zo starého mobiliáru sa zachoval iba zvon a torzo pôvodných kostolných lavíc. Nahradili ich novými, tvarovo podobnými. [7]
 

Súprava kostolných lavíc je z obdobia neskorého baroka, vznikal po roku 1756 (podľa stavby kostola). Tvorili ju štyri skupiny lavíc na samostatných podestách. Jednoducho riešené čelá nesú dve vystupujúce obdĺžnikové výplne. Bočnice majú vykrajovaný obrys, na bočniciach umiestnených smerom do uličky zdôraznený vyrezávanou líniou ukončenou drobnými volútkami. Lavice sú bežnou remeselnou prácou bez výraznej výzdoby a ich hodnota je predovšetkým v historickosti jedinej hnuteľnej kultúrnej pamiatky v interiéri kostola. [8]
 

Renesančný zvon z roku 1658 (podľa nápisu) je ozdobený nápisom a jednoduchým dekorom. Zvon s hladkými uchami má v hornej časti krku dvojriadkový latinský nápis verzálami lemovaný reliéfnymi linkami: TRINITATIS PIORVM QVE IN GLORIAM SACROSANCTAE / DEVOTIONIS MONUMENTUM ANNO 1658. (Pamiatka na posvätnú slávu Sv. Trojice, zbožných a Bohu oddaných 1658). Pod dolnou linkou sa nachádza reliéfny vlys listov zavesených na oblúčikovom motíve. Zvyšok tela zvona je hladký, nad úderovým vencom má reliéfnu linku. Sekundárne srdce uchytené už novodobým spôsobom skrutkami, ako aj kovová hlava sú novšie, z jednej strany s kolesom na pohon. Jednoducho dekorovaný zvon zhodnocuje nápis, ktoré súčasťou je letopočet. [9]
 

Vo veži sú v súčasnosti tri zvony – prvý, najstarší a najmenší (1658), zasvätený Najsvätejšej Trojici, druhý, stredný, z prvej polovice 20. storočia a tretí, najväčší, z roku 1998, zasvätený sv. Štefanovi, na ktorý prispela i obec Liptovská Osada. [10]
 

Postupne do interiéru pribúdali sochy, obrazy, krížová cesta. Vymenila sa dlažba a bielu farbu stien nahradila v roku 1950 farebná maľba. V roku 1997 bola zhotovená nová drevená socha Panny Márie. [11]
 

K farnosti patrí filiálka Korytnica s Kaplnkou sv. Ondreja z roku 1860. [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

1989 – elektrifikácia kostola,
 

1992 – zavedenie ústredného kúrenia, nová výmaľba, zreštaurovanie hlavného oltára,
 

1993 – obnova fasády,
 

1993 – inštalovanie nových vežových hodín. [13]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - pamätná tabuľa na fasáde kostola foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 186.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 229.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 229.
[4] www.liptovskaosada.com (2.9.2016)
[5 - 6] www.liptovskaosada.com/rimskokatolicka_cirkev_historia.htm (19.3.2020)
[7 - 8] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 186.
[9] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 187.
[10 - 13] www.liptovskaosada.com/rimskokatolicka_cirkev_historia.htm (19.3.2020)
GPS
48.951246, 19.263517
48°57'04.5"N 19°15'48.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk