Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lemešany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kostol postavený v roku 1635 bez veže. V roku 1873 bol prestavaný a doplnený vežou v neoklasicistickom slohu. Kostol je jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria. V lodi sú pruské klenby. Západné štítové priečelie so vstavanou vežou má lizénové neoklasicistické členenie. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lemešany – Kostol sv. Martina (Č. ÚZPF 12211/1) - architektonicko‐historický výskum - rok 2020. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi zlý. Nevyhnutná je rekonštrukcia. Na stavbe prebehli nevhodné úpravy. Kostol má strašný „socialistický“ vstup. Objekt je opustený a chátra. Neslúži svojmu účelu. V obci postavili nový kostol zasvätený rovnako sv. Martinovi.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014Lemešany - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 181.
[2] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.lemesany.sk
GPS
48.848949, 21.268093
48.848949,21.268093www.pamiatkynaslovensku.sk