Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubietová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ľubietová, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1805 – 1807 J. Fridrichom, murárskym majstrom. V roku 1899 bol prestavaný podľa plánov J. Hudca v pseudogotickom slohu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias prestavby. [2]
 

Stavba kostola bola začatá 14.5.1805 a dokončená posviackou 6.12.1807. Staviteľmi boli murársky majster Ján Fridrich a Adam Dutka. Architektom bol Andreás Kutný, piliar na Troch Vodách. Kostol bol stavaný v ťažkej dobe, o čom svedčí veta v žiadosti o povolenie zbierky na stavbu kostola: "....odkvitla sláva nášho mesta, nemohli sme zachovať ani tôňu jeho starobilosti a tak schudobneli sme občania." (28.5.1799) Dlžoby za stavbu kostola tlačili cirkev až do roku 1814. [3]
 

V roku 1873 pri kanonickej vizitácii biskupa Dr. Gustáva Szeberínyho je vnútro kostola opísané takto: ...drevený oltár, na ňom tri obrazy: Večera Pánova, getsemanská záhrada a hlavný obraz Umučenie. Na dvoch oltárnych stĺpoch sú anjeli s olivovými ratolesťami, v prostriedku oltára je drevorezba nádoby s plameňom a erb mesta Ľubietová, čakan s kladivom. Na kazatelnici je drevorezba rozsievača, nad kazatelňou holubica a socha Krista Pána so zástavou víťazstva. Krstiteľnica je cínová, nad ňou obraz Jána Krstiteľa. Organ zhotovil a daroval Matej Boda, cirkevný inšpektor. V kostole sú tri chóry.. [4]
 

V tom čase však už chrám chátral a potreboval obnovu s ktorou sa začalo v lete roku 1899, po viacročnej príprave. Zo starého chrámu zostali len múry, vnútro bolo úplne prestavané. Posviacka obnoveného kostola sa uskutočnila 26.11.1899. Zvony zhotovila firma Fridricha Seltenhofera v Šoporni v rokoch 1905 - 1906. Veľký medený luster a krstiteľnica boli zhotovené v Hronci a darovali ich ľubietovskí kovorobotníci pracujúci v Podbrezovej, Hronci a ľubietovskej Hute. [5]
 

Vľavo od oltára je na stene pamätná tabuľa ľubietovským martýrom Nikolaiovi a Gregorimu, ktorú pri štyristoročnej pamiatke ich upálenia tu umiestnil generálny konvent evanjelickej cirkvi v roku 1927. [6]
 

Vo vchode pod vežou je umiestnená pamätná tabuľa obetiam druhej svetovej vojny z územia cirkevného zboru ľubietovského. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Ľubietová - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 253.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 253.
[3 - 7] www.lubietova.sk/obec-1/pamiatky/evanjelicky-kostol/ (26.11.2017)
Bibliografia
www.lubietova.sk
GPS
48.745360, 19.359890
48°44'43.3"N 19°21'35.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk