Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plešivec
Lokalita
obec Plešivec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Obec vznikla pravdepodobne už v 11. storočí. Územie pôvodne patrilo k turnianskemu kráľovskému hradu. Po smrti comesa Borsu (zomrel bez potomkov) kráľ daroval obec i okolité územie rodu Ákošovcov, z ktorého pochádzali i Bebekovci. Ákošovci dali v obci po tatárskom vpáde postaviť Kláštor sv. Juraja, ktorý stále pravdepodobne na mieste terajšieho reformovaného kostola a stal sa pohrebným miestom zakladateľov. Od konca 13. storočia sa v Plešivci vyberalo mýto. V roku 1328 dostalo mestečko krupinské právo a právo týždenných trhov. Napriek tomu sa nikdy nevyvinulo v prosperujúce mesto. [1]
 

Detreho vnuk Dominik, predok Bebekovcov, dal koncom 13. storočia, [2] podľa iného zdroja niekedy po roku 1307, [3] vystavať vedľa kláštora hrad. Nie je vylúčené, že hrad plnil aj funkciu mýtnej stanice. [4] Plešivský hrad bol typom vodného hradu, stavaného na ochranu mýta pri oboch mostoh na frekventovanej obchodnej ceste. [5] Rodinný hrad Bebekovcov zohral dôležitú úlohu v čase tureckého nebezpečenstva, pretože patril do sústavy protitureckých obranných pevností. Pri nápore Turkov do gemerskej oblasti v roku 1558 vyhorel. Po ich odchode ostal v rukách Bebekovcov. Juraj Bebek sa Turkom radšej podriadil. Jeho spojenectvo s Turkami sa stalo pre hrad osudným. Panovník Maximilián II. poslal proti nemu cisárske vojsko vedené generálom Lazarom Schwendim, ktoré hrad dobylo a v roku 1567 zbúralo. [6]
 

Z pôvodného vodného hradu, ktorého vonkajšie obranné systémy boli napájané vodami riečky Slaná, sa zachovalo len veľmi málo. Ide o torzo nárožia budovy s dĺžkou 10 m, výškou 6 - 6,5 m a hrúbkou muriva 80 - 90 cm. [7] Z tvaru parciel v okolí a analógie neďalekého hradu v Štítniku možno usudzovať, že ohradenie malo pravdepodobne štvorcový rozmer (42 x 44 m) a boli k nemu zvnútra pristavané obytné a hospodárske budovy. Okolo boli určite hlboké priekopy a je škoda, že pri stavbe bytoviek na juh od areálu neboli archeologicky sledované výkopy, v ktorých by bolo možné zásyp priekop identifikovať. Podľa spomienok pamätníkov sa tam však nezistil žiadny výrazne masívny múr a hrad do týchto polôh zrejme nesiahal. [8] Areál bývalého hradu je dnes úplne zastavaný rodinnými domami. Jeho pamiatku zachováva názov ulice – Hradná. [9]
 

Miesto pravidelného nížinného hradu (218 m n. m.) prakticky zaniknutého hradu uprostred zástavby pripomína iba zachovaný malý úsek muriva. [10]
 

Z miestneho názvu „Óvár“ (Starhrad) vyplýva, že nad mestečkom mohol existovať ešte aj starší fortifikačný objekt, ktorý sa však nezachoval a nepoznáme ho. [11] Rovnako ako v prípade Štítnika je v okolí mesta dostatok vhodných polôh na stavbu výšinného hradu, ale ani v polohe s nádejným názvom Óvár (430 m n. m.) na juhovýchodnom cípe planiny Koniar priamo nad obcou nie sú stopy po opevnení stredovekého hradu. [12]

Súčasný stav a využitie
Ruina.
Prístup
Hradná ulica. Zvyšky hradu Plešivec sa nachádzajú v oplotenej záhrade súkromného rodinného domu a sú ukryté za bytovkami.
Fotogaléria
Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017Hrad Plešivec foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. s. 177 – 178.
[2] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 178.
[3] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 240.
[4] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 178.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 475.
[6 - 7] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 178.
[8] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 240 - 241.
[9] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 178.
[10] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 240.
[11] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 178.
[12] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 240.
GPS
48.547229, 20.401723
48°32'50.0"N 20°24'06.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk