Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hraň - renesančný kaštieľ
Iný názov
Garaň
Lokalita
obec Hraň, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z polovice 16. storočia. Neskôr bol barokovo prestavaný. Po deštrukcii časti stavby bol klasicisticky opravený. Kaštieľ je dvojpodlažná budova, pôvodne na pôdoryse písmena U, potom po odstránení poškodenej časti zredukovaná na pôdorys tvaru L. Fasády má hladké a okná s jednoduchou kamennou šambránou a nadokemmou rímsou. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté renesančnými hrebienkovými klenbami. V jednej miestnosti je renesančná hviezdicová hrebienková klenba. Poschodie má podobné klenby, len v jednej je valená klenba s lunetami. [1]
 

V rokoch 1901 – 1903 dal kaštieľ prestavať v historizujúcom slohu jeho nový majiteľ gróf Almássy.
 

V tomto bývalom zemepánskom sídle Almássyovcov sa od roku 1934 až do začatia druhej svetovej vojny nachádzal Ústav pre duševne chorú mládež ako filiálne zariadenie košického Komenského ústavu. Vojnové roky prerušili funkciu objektu, ktorý sa na novovytvorenej štátnej hranici stal záchytným táborom pre poľských utečencov. Tábor existoval od roku 1942, keď tu maďarskí fašisti zriadili koncentračný tábor pre politických väzňov. Z kroniky obce sa dozvedáme, že značná časť väzňov pozostávala z rasovo prenasledovaných osôb. Tento tábor sa líšil od iných tým, že v ňom nebola plynová komora a nekonali sa hromadné popravy. Vyznačení väzni boli odsúvaní na neznáme miesto a údajne sa mnohí z nich nikdy nevrátili domov. Priemerný počet väzňov sa pohyboval okolo 1 200 osôb. Sovietska armáda oslobodila väzňov internačného tábora a na čas tu zriadila poľný lazaret. V júni 1952 bol v kaštieli otvorený Krajský azylový ústav, ktorý bol od l. januára 1954 premenovaný na Detský ošetrovací ústav v Hrani. Od roku 1957 sa tu zriadila Detská psychiatrická liečebňa, ktorá bola od roku 1960 spravovaná OÚNZ v Trebišove. Od roku 1956 tu bola zriadená aj Základná deväťročná škola. Na pamiatku tých, ktorí v internačnom tábore žili, trpeli a zomierali, bola 4. mája 1960 pri príležitosti osláv 15. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na budove kaštieľa umiestnená a slávnostne odhalená pamätná tabuľa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu druhej polovice 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza Detská psychiatrická liečebňa. Okolo kaštieľa je lesopark.
Prístup
Stojí na vývyšenine na juhu obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hraň zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 448.
[2] www.hran.sk
Bibliografia
www.hran.sk
GPS
48.532244, 21.781167
48°0 31' 56.08", 21°0 46' 52.20"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk