Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jacovce - Schwarzov mlyn
Lokalita
obec Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Mlyn bol postavený niekedy pred rokom 1850. Pôvodne bol vodný, neskôr kombinovaný s vodnou turbínou a dnes je plne na elektrický pohon. Má zariadenie z prvej polovice 20. storočia a drevené mlynské stroje z roku 1948. [1]
 

Vo dvore mlyna stojí dom majiteľov a hospodárske budovy, ktoré chátrajú. Pred mlynom je vodný náhon a za ním vodný kanál smerujúci do potoka Chotina. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.obecjacovce.sk/index.php/pamaetihodnosti (28.5.2021)
Bibliografia
www.obecjacovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk