Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Galéria Dezidera Millyho
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História
Galéria, ktorá je vlastne umelecko-historickou expozíciou Múzea ukrajinskej kultúry, bola sprístupnená v roku 1983. Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. storočia. [1] Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť. [2]
 


 

Svidník – neskorobarokový kaštieľ

Expozície
Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. – 18. storočia. Okrem toho sú v expozícii prezentované diela predstaviteľov staršej a mladšej generácie: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Koisnyk, B. Hostiňák a iných. [3]
 

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Svojou ranou tvorbou sú s ňou nerozlučne spätí aj viacerí výtvarníci na Slovensku, ktorí u Erdélyiho a Bokšaja získali základné poznatky a orientáciu na ďalšiu tvorbu. Diela týchto zakladateľov zakarpatskej maľby, ako aj takých významných osobností umeleckého života Zakarpatska, ako V. Boreckého, F. Manaila a A. Kocku, sú vystavené v Galérii Dezidera Millyho SNM-MUK. [4]
 

Centrálne miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickými črtami tvorby D. Millyho, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu, sú námetová pestrosť a bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného sveta, poetickosť a baladickosť. [5]

Kontakt
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Umelecko-historická expozícia
Galéria Dezidera Millyho
Partizánska
089 01 Svidník

Otváracie hodiny
utorok – piatok: 8.30 - 16.00 h.
sobota – nedeľa : 10.00 - 16.00 h.
Prístup
Nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017Svidník - Galéria Dezidera Millyho foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] Objekt, v ktorom sa nachádza Galéria Dezidera Millyho, pôvodne panská kúria, bol postavený koncom 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Je najstaršou svetskou budovou vo Svidníku, zapísanou v Štátnom zozname pamiatok. Pre potreby múzea bola zrekonštruovaná a sprístupnená verejnosti v roku 1983. Vlastná stavba obdĺžnikového pôdorysu je čiastočne podpivničená a strešnú konštrukciu tvorí manzardový krov. Výstavné priestory galérie pozostávajú z deviatich miestností. Dominantou vstupného vestibulu je drevená plastika s osadenou bronzovou bustou národného umelca akademického maliara Dezidera Millyho. Autorom plastiky je národný umelec Ján Kulich. www.snm.sk (5.9.2015)
[2 - 5] www.snm.sk (5.9.2015)
Bibliografia
PUŠKÁR, Ladislav: Tvorba Dezidera Millyho – základ zbierky umeleckej histórie SNM – Múzea ukrajinskej kultúry (a galérie umelca) vo Svidníku. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 4, s. 41 – 45.
www.svidnik.sk
GPS
49.304351, 21.579042
49°18'15.7"N 21°34'44.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk