Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenie - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasenie, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1835. Malý sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a drevenou strešnou vežičkou. Na hlavnej fasáde je tympanón. Interiér je krytý valenou klenbou. [1] Fasády sú hladké. Vežička má stanovú strechu.
 

Na menze je obraz Povýšenie sv. Kríža zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 513.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 513.
Bibliografia
www.jasenie.sk
GPS
48.828647, 19.463455
48°49'43.1"N 19°27'48.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk