Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenov
Iný názov
castrum Jezenew
Lokalita
obec Jasenov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Začiatky výstavby hradu sú dosť nejasné. [1] Hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. [2] V listinách sa prvýkrát spomína v roku 1328 ako „castrum Jezenew.“ [3] Asi ho postavili Ráskaiovci. [4] Isté je, že stál už pred tzv. zemplínskym povstaním Petra Petényia v roku 1316, keďže podľa neskoršieho prameňa z roku 1355 patril hrad Petrovi i napriek tomu, že ho neuvádzali medzi jeho skonfiškovanými majetkami. Nie je vylúčené, že hrad postavila rodina Gutkeled zo sárvármonostorskej vetvy, pretože v roku 1381 Ráskaiovci a v rokoch 1365 a 1391 tiež Butykaiovci tvrdili, že dištrikt Gyepuel spolu s hradom Jasenov bol majetkom ich predkov. Je možné aj to, že pravdepodobne magister Peter, syn Petenyi z Bačkova, nechal vystavať hrad na konci 13. storočia. Na obdobie jeho vzniku poukazuje pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány. Prístupová cesta viedla popri južnom obrannom múre, pod vežou sa ostro zatáčala doľava a ústila k hradnej bráne, ktorá bola medzi východným lícom veže a obvodovým opevnením. Takto bola dômyselne chránená nielen z hradieb, ale i z veže. Okrem kamenných objektov museli byť v interiéri umiestnené drevené obytné a hospodárske objekty. V takejto podobe sa stal hrad s príslušným panstvom v roku 1317 – 1327 majetkom Drugethovcov [5], ktorí ho vlastnili až do roku 1644. [6]
 

Noví majitelia hrad postupne rozširovali. Na prelome 15. a 16. storočia dali na juhozápadnej – najprístupnejšej strane – postaviť nový obranný prstenec, zosilenený dvoma delovými bašatami. Pod staršou štvorcovou vežou postavili mohutnú delovú baštu, ktorej vnútorné steny sa lievikovito zužovali, boli v tesnej blízkosti južného a východného múru staršej veže, cez ktorú viedol dvakrát zabezpečený vstup do staršieho jadra. Východný obranný múr predĺžili až k múru delovej bašty a zrušili pôvodný vstup. Na juhozápadnej strane postavili menšiu kruhovú baštu. Vľavo od nej, do tesnej blízkosti dali vstupnú bránu. Úsek medzi obidvoma delovými baštami zaistili obranným múrom, ktorý sa na sever od vstupnej brány oblúkovito zatáčal a primkol sa k staršiemu obvodovému opevneniu. Vzniklo tak ďalšie predhradie. Novým múrom zaistili aj severovýchodné pôvodné obvodové opevnenie. Hoci fortifikačný systém bol veľmi dobrý, už v polovici 16. storočia ho zosilnili a zdokonalili. V priestore nového predhradia vybudovali podkovovitú delovú baštu, priamu ochranu nielen prvej vstupnej brány, ale aj dvojito zabezpečeného prechodu cez mohutnú kruhovú baštu a celého priestoru predhradia. Severozápadný priestor pod pôvodným obvodovým opevnením zosilnili dvoma súbežnými obrannými múrmi. K čiastočnému rozšíreniu hradu prispel na východnej strane i ďalší obranný múr od mohutnej delovej bašty, ktorý sa tiahol do dvojtretinovej dĺžky pôvodného obvodového opevnenia. Začiatkom 17. storočia začali výstavbu moderného hviezdicového opevnenia, ktoré bolo takmer okolo celého obvodu. [7]
 

Napriek svojej výhodnej polohe, ako aj dobrému opevneniu, hrad nemal nikdy veľký strategický význam. V roku 1644 ho dobyli vojská Juraja Rákocziho a zničili. [8]
 

Jasenovský hrad sa preslávil v 16. storočí činnosťou peňazokazeckej dielne, ktorá pracovala na priamy podnet Drugethovcov pod vedením skúseného majstra Mikuláša. Na túto činnnosť napokon doplatil iba majster Mikuláš, ktorého v roku 1551 verejne popravili v Prešove. [9]
 

Hrad spolu s obcou patril v 18. storočí Csákyovcom a v 19. storočí Andrássyovcom. [10]

Pamiatková ochrana
Na podnet grófa Andrássyho bola rozpadávajúca sa ruina začiatkom 20. storočia čiastočne konzervovaná, zastrešili sa viaceré objekty a upravila vstupná časť. Úplné dokončenie prác znemožnila prvá svetová vojna. [11]
 

Jasenov – hrad (č. ÚZPF 126/0) – architektonicko-historický výskum juhozápadnej bašty prvého predhradia - rok 2013. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic. [12]
 

Jasenov – hrad, bašta prvého predhradia s kaplnkou (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic. [13]
 

Jasenov – hrad, hospodárska budova (č. ÚZPF 126/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic. [14]
 

Jasenov – hrad, budova bránová južná, tzv. južný palác (č. ÚZPF 126/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [15]
 

Jasenov – hrad, hradné jadro a južné predhradie (č. ÚZPF 126/1-28) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka. [16]

Súčasný stav a využitie
Ruina. Prebieha čiastočná konzervácia objektu.
Prístup
Stojí východne od obce rovnakého mena, na zalesnenom kopci Humenských vrchov (392 m n.m.). Z mesta Humenné (3 km) je hrad zreteľne viditeľný. Autobusom do obce Jasenov. Cesta vedie pomedzi domy až do lesa a odtiaľ sa kľukatí až na hrad. Výstup je pomerne náročný a trvá minimálne 30 minút.
Fotogaléria
Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Jasenov - pohľad z hradu foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010Hrad Jasenov foto © Viliam Mazanec 7/2010
Poznámky
[1] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. s. 125.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 97.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 97.
[5] Drugethovci - šľachtický rod francúzsko-neapolského pôvodu spriaznený s kráľovskou rodinou Anjouovcov. Do Uhorska prišli Filip a Ján počas zápasu Karola Róberta o kráľovské kreslo. Za zásluhy získali rozsiahle majetky a zastávali významné funkcie. Drugethovská rodina nadobudla rozsiahlejšie majetky v 14. storočí, keď sa tešila najväčšej priazni kráľovského dvora. Už okolo roku 1330 vlastnili osem hradných panstiev (Stará Ľubovňa, Dunajec, Plavec, Sokol', Slanec, Trebišov, Brekov a Jasenov). Posledné dva hrady tvorili základ neskoršieho domínia Humenné. Z dochovaných prameňov vyplýva, že Drugethovci už pred rokom 1383 do Humenného preniesli svoje sídlo a odvtedy všetci začali pri mene používať prídomok Homonna, Homonnay. Výhodnými rodinnými zväzkami získali panstvo Čachtice (Juraj (III.) Drugeth, hlavný župan Zemplínskej stolice, bol manželom mladšej dcéry Alžbety Báthoryovej, Kataríny), Čičava (Skrabské, Vranov), majetky v Sedmohradsku, Poľsku a Užhorod s mnohými osadami. Boli najbohatšími feudálmi v Zemplínskej a Užskej stolici. Po smrti kráľa Ľudovíta (1382) začína upadať moc a sláva rodiny Drugethovcov. V 15. storočí sa postupne strácajú z politického a spoločenské¬ho života. Svoju aktivitu zameriavajú na zväčšovanie majetkov, ale pri dosahovaní svojich cieľov sa neštítia aj nezákonných postupov. Až od konca 15. storočia sa Drugethovci znovu objavujú na politickej scéne. Za to, že sa znovu dostali na výslnie, môžu ďakovať rozsiahlym majetkom a príbuzenským vzťahom s najvplyvnejšími uhorskými rodinami. Koncom 17. storočia rod vymiera po meči a majetok sobášom prechádza na Zichyovcov, Csákyovcov, Wandernáthovcov a nakoniec na Andrássyovcov. www.humenne-osobnosti.tym.sk (15.1.2014)
[6] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 125.
[7] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 125 a 127.
[8 - 9] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 127.
[10] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 98.
[11] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 127.
[12] www.pamiatky.sk (28.10.2014)
[13] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[14 - 15] www.pamiatky.sk (11.5.2023)
[16] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.jasenov.sk
GPS
48.891044, 21.910662
48°0 53' 27.76", 21°0 54' 38.38"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk