Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamienka - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kaminka
Lokalita
obec Kamienka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1798 – 1799. Opravený bol v roku 1892 a interiér vymaľovali v roku 1913. .Je to jednoloďová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Na západnej strane interiéru je vstavaný chór. Hladké fasády, zakončené podstrešnou rímsou, sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je členená kordónovou rímsou a na hornej časti nárožnými pilastrami. Nad portálom je latinský nápis, vzťahujúci sa na stavbu kostola. [1]
 

Z pôvodného zariadenia sa zachovali len olejomaľby – Zvestovanie, Metercia z roku 1784 a značne premaľovaný obraz sv. Jána Nepomuckého pred kráľom z druhej polovice 19. storočia. [2]
 


 

Presné znenie nápisu nad portálom je: [3]
 

AD Majorem DEI
 

Gloriam & Honorem Sancti
 

JOANNIS NEPOMUCENI,
 

COMES STEPHANUS CSAKY
 

Dekeresztszeg & Homonna
 

Erexit Fideliumadjumento
 

1798 Benedicicluaviu 1799
 


 

Čo v slovenčine znamená:
 

Na večnú božiu slávu a česť
 

Svätého Jána Nepomuckého
 

gróf Štefan Csáky z Humenného.
 

Postavil za pomoci veriacich v roku 1798,
 

požehnal v roku 1799.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 13.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 13.
[3] www.kamienka.sk (1.6.2017)
Bibliografia
www.kamienka.sk
GPS
48.908996, 21.997853
48°54'32.4"N 21°59'52.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk