Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Sady
Iný názov
Ašakert
Lokalita
obec Nové Sady, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia. Postavili ho na mieste, kde kedysi stál hrad, spomínaný v roku 1550. Začiatkom 19. storočia prestavali poschodie kaštieľa a upravili jeho fasádu v klasicistickom slohu. Ide o obdĺžnikovú budovu s dvoma polkruhovými nárožnými baštami. Na priečelí je rizalit zakončený trojhranným štítom a predstavaný balkón na štyroch stĺpoch. V prízemných miestnostiach sú valené klenby s lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nové Sady – kaštieľ (č. ÚZPF 1520/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autori: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, Ing. arch. Barbora Vachová. [2]

Súčasný stav a využitie
Výborný. Kaštieľ je po rekonštrukcii.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nové Sady foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Nové Sady foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Nové Sady foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Nové Sady foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Nové Sady foto © Roman Hraška 8/2017Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022Kaštieľ Nové Sady foto © Jana Lacková 4/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 406.
[2] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.novesady.sk
GPS
48.416611, 17.980618
48°24'59.8"N 17°58'50.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk