Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha
Lokalita
obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj
Expozície
Hlavným poslaním múzea je cieľavedomé zhromažďovanie historických artefaktov a exponátov za účelom ochrany, využívania a sprístupňovania hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej dokumentácií vývoja spoločnosti v regióne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia, vrátane dejín ľudových tradícií. Zbiera, zhromažďuje, uchováva, prezentuje a vedecko-výskumnými metódami spracováva zbierky z oblasti prírodných a spoločensko-vedných disciplín, ktoré tvoria súčasť národného kultúrneho a prírodného dedičstva. Múzeum každoročne ponúka najmodernejšie vzdelávacie a zábavné programy pre všetky vekové kategórie ako napr. Noc múzeí a galérií, Bodrog Song, Adventné podujatia. Všetky aktivity múzea spojené s jeho poslaním sú zamerané na najširšiu verejnosť doma i v zahraničí. [1]
 

Múzeum sídli v eklektickej budove, ktorú nechal postaviť gróf Jozef Mailáth v roku 1895. [2]

Kontakt
Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha
Ulica Jozefa Mailátha 4
Kráľovský Chlmec
Prístup
Sídli v centre mesta.
Fotogaléria
Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha (pamätná tabuľa na fasáde) foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha foto © Viliam Mazanec 5/2023
Poznámky
[1 - 2] www.kcmap.sk/regionalna-muzealna-expozicia-jozefa-mailatha (1.6.2023)
GPS
48.42150, 21.97852www.pamiatkynaslovensku.sk