Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stakčín
Lokalita
obec Stakčín, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne rokokový kaštieľ postavený začiatkom druhej polovice 18. storočia. V 40. rokoch 19. storočia bol prestavaný a v druhej polovici 19. storočia upravený. Pôvodne išlo o prízemnú blokovú obdĺžnikovu budovu, so stredným arkádovým rizalitom na oboch čelných stranách. Jej pôvodné priečelie a rokoková úprava manzardovej strechy sa nezachovali. K budove pristavali v 40. rokoch 19. storočia nový trakt, ktorý pozmenil pôdorys kaštieľa na štvorcový. Priečelie nového traktu zakončili šesťbokými malými nárožnými vežičkami a celú fasádu rozčlenili romantickými lomenými oknami, situovanými do silných lizénových rámov. [1] Historický objekt sa po zásahoch v druhej polovici 20. storočia a po poslednej obnove zmenil na nepoznanie.
 

Ku kaštieľu patrila klasicistická hospodárska budova z prvej polovice 19. storočia, členená pilastrami a malými nadokennými rímsami. [2]
 

Kaštieľ dal postaviť barón Ján Fröhlich. V minulosti disponoval 25 izbami, dvoma komorami a jednou kuchyňou. Ku kaštieľu patrila i jedna sýpka, pivnica, kôlňa, sklad a dve maštale. Pred ním na starom mlynskom prítoku bol v polovici 19. storočia postavený rybník napájaný z Cirochy. Voda z rybníka bola odvádzaná ku vodnému mlynu, ktorý vtedy stál na mieste, kde dnes stojí pomník s tankom. [3]
 

Objekt dal v 19. storočí prestavať gróf Filip Eugen. Pribudol nový trakt v neogotickom slohu. So starým traktom bol prepojený osembokovým átriom. K poslednej prestavbe kaštieľa došlo po druhej svetovej vojne, keď kaštieľ znárodnila totalitná moc. Obec v ňom neskôr zriadila veľkú spoločenskú sálu, knižnicu a kino. [4]
 


 

Prvým známym vlastníkom obce bol šľachtic Peter Pečeň (Pethényi), ktorý sa v roku 1317 postavil proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi. Panovník mu za zradu zhabal majetok a daroval ho Filipovi I. Drugethovi. Po jeho smrti prevzal majetok Ján Drugeth, ktorý sa stal zakladateľom rodu, ktorému obec patrila takmer štyristo rokov. Posledným vlastníkom z Drugethovcov bol Žigmund II. Zomrel v roku 1684. Nemal však mužského potomka, všetky majetky po ňom získala od kráľa Leopolda I. jeho manželka Terézia Keglevicsová v roku 1703. Rozdelila ich medzi päť dcér. Stakčín pripadol jej dcéra Kláre, ktorá sa vydala za grófa Petra Zichyho de Vasonkeö. Na prelome 18. a 19. storočia vlastníkmi Stakčína bola rodina Szirmay z Pozdišoviec, v prvej polovici 19. storočia rodina Servickych. V polovici 19. storočia stakčínsky majetok kúpil gróf Ján Fröhlich, ktorý ho vlastnil do roku 1875 a po ňom do roku 1889 druhorodený syn belgického kráľa Leopolda I, Filip Eugen, gróf z Flandier. Na konci 19. storočia boli vlastníkmi majetku viacerí majitelia, z ktorých posledný Gottfried Hering ho v roku 1907 predal grófovi Štefanovi Wenckheimovi (1858 – 1923) z Veľkých Levár. Po jeho smrti prešiel majetok v roku 1934 dedičským právom na jeho tri dcéry Alžbetu Dobrzenskú, Margitu Karolyiovú, a Máriu Pallaviciniovú. Majetky v roku 1946 boli znárodnené. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Vedľa kaštieľa sa nachádza park, ktorý je zaradený medzi chránené parky Slovenska. V súčasnosti sa v objekte nachádza kultúrne stredisko. Prebieha postupná obnova kaštieľa.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Stakčín zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1914)Kaštieľ Stakčín zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1914)Kaštieľ Stakčín dobová pohľadnica, začiatok 20. storočiaKaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - busta Alexandra Ducnoviča (1803 - 1865) pred kaštieľom foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - busta Alexandra Ducnoviča (1803 - 1865) pred kaštieľom foto © Viliam Mazanec 6/2019Stakčín - busta Alexandra Ducnoviča (1803 - 1865) pred kaštieľom foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pamätná tabuľa na fasáde foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pamätná tabuľa na fasáde foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín a busta Duchnoviča foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín a busta Duchnoviča foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín a busta Duchnoviča foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín a busta Duchnoviča foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín - pohľad z parku foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019Kaštieľ Stakčín foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 181.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 181.
[3 - 5] Informačná tabuľa v teréne. (6/2019)
Bibliografia
www.stakcin.eu
GPS
49.001071, 22.230794
49°0 0' 3.86", 22°0 13' 50.86"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk