Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kociha - zvonica
Lokalita
obec Kociha, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová stavba s otvorenou drevenou konštrukciou, v dolnej časti zašalovaná doskami. Zvony sú z roku 1899 a 1926. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v strede obce. Stojí tesne vedľa Evanjelického kostola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 57.
Bibliografia
www.kociha.sk
GPS
48.478752, 19.944543
48°028'43.5"N 19°056'40.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk